Oferte locuri de munca top

Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra constructiilor: propunere legislativa

O situație cel puţin bizară şi necorelată cu dispoziţii din alte acte normative a apărut ca urmare a modificărilor succesive aduse Legii Cadastrului, atrag atenția mai mulți parlamentari PSD care au inițiat în acest sens un nou proiect de lege.

În prezent, dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie, conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire.

În timp ce sediul materiei pentru sistemul de control a calităţii construcţiilor se găseşte reglementat în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, iar articolele 17 şi 41 fac precizări care privesc atât documentaţia de execuţie, documentele cuprinse în cartea tehnică, cât şi procedura de recepţie, articolul 37 din Legea 7/1996 face referire la „un certificat de atestare a edificării” semnat de către primar după efectuarea recepţiei.

Or, potrivit Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, de recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente se ocupă o comisie de recepţie din componenţa căreia face parte în mod obligatoriu un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/ desfiinţare.

Autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea de a-şi întocmi proceduri interne de lucru şi de verificare pentru a se asigura că reprezentanţii desemnaţi îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu. Aceasta fără a mai fi necesară o procedură ulterioară de emitere a unui alt act administrativ care nu face altceva decât să ateste documentele care au fost întocmite ca urmare a verificării la faţa locului şi care au ca finalitate procesul verbal de recepţie.

O altă problemă pe care o ridică actuala prevedere din art. 37 din Legea 7/1996 este aceea că intră în contradicţie cu alte două legi (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii) care dispun reglementări în domeniu şi care nu au nicio prevedere care să facă trimitere la acest certificat de edificare.

Noi proiecte de investitii turistice, propuse intr-un judet

Noul proiect legislativ propune ca Legea cadastrului să fie modificată încât dreptul de proprietate asupra construcţiilor să poată fi înscris în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus