Oferte locuri de munca top

INS: crestere importanta a investitiilor in lucrari de constructii noi

O creștere semnificativă a investițiilor în lucrări de construcții noi a avut loc în trimestrul II al acestui an, potrivit INS.

Lucrările de construcții noi au fost cea mai importantă parte din investițiile nete realizate în economia naţională în trimestrul II.

Acestea s-au ridicat la peste 17,6 miliarde lei, reprezentând peste 62% din totalul investițiilor nete.

Ponderea construcțiilor noi în total investiții nete s-a majorat cu 5,8 puncte procentuale față de trimestrul II 2020.

Pentru lucrările de construcții noi, indicii de preț arată o creștere de 11,7% față de trimestrul II 2020.

În același timp, indicii de volum pentru construcțiile noi au crescut cu 19,8%.

Investițiile în utilaje au crescut, de asemenea, cu 2,6% față de trimestrul II al anului 2020, până la 8,513 miliarde de lei. Acestea au reprezentat 30% din investițiile nete.

Alte cheltuieli necesare investițiilor au înregistrat o creștere de 1,9% față de trimestrul II 2020, ajungând la 2,2 miliarde lei. Ponderea lor a fost de 7,9% în total investiții.

Semestrul II 2021

Datele privind investițiile nete realizate în semestrul I față de semestrul I 2021 arată o creștere semnificativă.

Lucrările de construcții noi au avut o creștere de 15,2% (volum) față de semestrul I al anului anterior și au reprezentat 58,9% din total investițiilor nete. Indicii de preț faţă de semestrul I 2020 arată creșteri de 7,5%.

Valoarea investițiilor în construcții noi a fost de peste 28,55 miliarde de lei.

Utilajele, care dețin 32,3% din totalul investițiilor, au avut o creștere de volum de 5,2% și au fost investiți peste 15,6 miliarde de lei. Creșterile de preț faţă de semestrul I 2020 sunt de 2,1%.

Alte cheltuieli au înregistrat creșteri atât ca volum al investițiilor, cât și ca indice de volum. Pe acest semestru, au reprezentat 8,8% din investițiile totale, suma fiind de 4,2 miliarde lei,. Creșterea de volum a fost de 1,3%, iar cea de de preț faţă de semestrul I 2020 de 3,1%.

Ca structură a investiţiilor nete pe activităţi ale economiei naţionale, pe acest semestru, ponderea cea mai mare o dețin:

* construcțiile (40,4%, o creștere de 9,5 puncte procentuale față de semestrul I 2020)

* industrie (22,4%, în scădere cu 2,3 puncte procentuae),

* comerț și servicii (22%, în scădere cu 7 puncte procentuale),

* agricultură (3,8%, în scădere cu 0,9 puncte procentuale) și

* alte ramuri (11,4%, în creștere cu 0,7 pp).

În semestrul I investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat peste 48,5 miliarde lei, în creștere cu 10,6%, comparativ cu semestrul I 2020.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus