Oferte locuri de munca top

Inregistrarea cadastrala: termene noi si eliminarea unor obligatii

Termenele pentru înregistrarea cadastrală, dar și anumite obligații vor fi modificate, potrivit unui proiect de ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Mai exact, modificările sunt propuse pentru ”Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție e lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistemată inițiate de UAT-uri”.

Proiectul de ordin vizează modificarea modalității de calcul al termenelor de înregistrare sistematică, pentru evitarea neclarităților legate de calculul anumitor termene, întâmpinate în procesul de înregistrare sistematică.

Procedura se va putea modifica în așa fel încât să existe posibilitatea prelungirii duratei acestor contracte până la maximum 27 de luni de la data încheierii lor.

Această modificare a fost propusă întrucât la momentul actual se află în desfășurare lucrări de înregistrare sistematică în baza contractelor de finanțare încheiate pe o perioadă de 24 de luni, pentru care nu au fost parcurse încă toate etapele, fapt care va determina depășirea termenului stabilit pentru finalizarea lucrărilor.

De asemenea, conform documentului, sunt propuse să fie eliminate obligațiile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară de a comunica stadiul privind derularea contractelor către ANCPI, având în vedere că se realizează o raportare lunară a stadiului lucrărilor la nivel de fiecare UAT.

Totodată, Anexele nr. 1 și nr. 3 ale Proceduri vor fi modificate corespunzător pentru a stabili limita creditelor de angajament pentru încheierea contractelor de finanțare, respectiv maximum 18 luni.

Procedura va fi completată prin introducerea unei noi anexe, conținând modelul de contract de achiziție publică, încheiat în baza contractului de finanțare prevăzut în Anexa nr. 2 la Procedură.

Principalele obiective ale introducerii modelului de contract de achiziție publică avute în vedere sunt corelarea și unificarea dispozițiilor Procedurii și a celor din domeniul cadastrului și al publicității imobiliare cu cele în materia achizițiilor publice.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus