Oferte locuri de munca top

Inregistrare online de noi firme la Registrul Comertului

Înregistrarea noilor firme la Registrul Comerțului ar putea fi făcută online, după cum propune un nou proiect legislativ.

Acest proiect transpune soluțiile digitale prevăzute de noua Directivă europeană în materia societăților.

Propunerea a fost înaintată de mai mulți senatori și deputați de la diverse partide politice.

Ce înseamnă noua propunere pentru viitoarele firme

Astfel, actul constitutiv al unei firme va putea fi întocmit online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC. Actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, va fi semnat de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată.

Cererile de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acestora întocmite de avocați sau de notari publici vor putea fi semnate cu semnătură electronică calificată și vor putea fi transmise prin mijloace electronice.

Noi spatii comerciale, de aproape 5 mii mp sc

De asemenea, certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare vor putea fi emise și în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.

În același timp, va fi simplificată procedura de înregistrare în Registrul Comerțului pentru a permite depunerea de documente în format electronic, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege realizând-se prin comunicarea între autorități și utilizarea informațiilor/documentelor aflate deja la dispoziția acestora.

Inițiatorii noului proiect legislativ propun eliminarea următoarelor aspecte:

* cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii; proiectul prevede o etapizare, ulterioară momentului constituirii, a vărsării capitalului social subscris (30% în 3 luni, iar restul în 12 luni, cu excepția aportului în natură, care poate fi efectuat în 2 ani de la data înmatriculării);

* acordul Secretariatului General al Guvernului și al autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire, registratorul urmând să consulte în procedura de înregistrare Registrul de evidență a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, ce va fi creat și ținut de SGG;

* depunerea dovezii rezervării denumirii;

* depunerea unor declarații pe propria răspundere, prin includerea lor, într-o formă simplificată, în actul constitutiv;

* cerința depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanții legali.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus