Oferte locuri de munca top

Infrastructura de transport multimodal: Buget limita de contractare de 45 mil euro

Apelul de proiecte destinat finanțării dezvoltării infrastructurii de transport multimodal a fost lansat de către Ministerul Transporturilor pentru Programul Transport 2021 – 2027.

Alocarea totală prin intermediul acestui apel este de 15 milioane de euro (fonduri UE și de la bugetul de stat), cu un buget limită de contractare de 45 milioane de euro.

Rata de cofinanțare în cadrul acestui apel este:

* 50% Fondul de Coeziune, 50% bugetul de stat – pentru beneficiari publici;

* 50% Fondul de Coeziune, 48% bugetul de stat și 2% buget local/propriu – beneficiari privați/finanțați din bugete locale.

Astfel, începând din 11 aprilie, administratorii portuari, operatorii portuari privați/operatorii de transport naval/operatorii de terminale logistice/ autoritățile locale sau regiile/serviciile care administrează terminalele intermodale/ multimodale, pot depune proiecte noi de investiții pentru dezvoltarea terminalelor intermodale, cu excepția infrastructurii dedicate transportului de combustibili fosili.

Apelul este de tip competitiv pentru investițiile din sectorul transportului multimodal, cu excepția infrastructurii care deservește transportul de combustibili fosili, termenul limită de depunere fiind 15 octombrie 2024, ora 23:59.

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect depus vor viza:

* construcția/ modernizarea infrastructurii terminalelor intermodale și multimodale situate pe rețeaua TEN-T, incluzând infrastructura rutieră și feroviară de acces, linii de cale ferată, drumuri și platforme interioare, utilități, împrejmuire;

* activități privind dezvoltarea de centre logistice multimodale inclusiv Investiții în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale.

Nu sunt eligibile în cadrul acestui apel: construcțiile administrative, depozitele și echipamentele pentru manipularea mărfurilor.

Ghidul solicitantului de finanțare P(7) în urma precum și anexele pot fi consultate pot fi consultate aici.

Toate prioritățile lansate în cadrul PT 2021-2027 cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus