Oferte locuri de munca top

Industria: Cerere modesta si preturi inca ridicate ale bunurilor energetice

Primul trimestru al anului curent a fost marcat de continuarea scăderii activităţii industriale, însoţită de reduceri ale productivităţii muncii, comparativ cu perioada similară a anului anterior, estimează ancheta de conjunctură realizată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Asta în contextul problemelor legate de menţinerea blocajelor în lanţurile de aprovizionare şi distribuţie, precum şi de valorile încă ridicate la care sunt cotate materiile prime.

Astfel, estimările agenţilor economici arată o tendință de reducere în special în ceea ce priveşte producţia industrială şi a stocurilor de produse finite.

De asemenea, se observă o scădere şi a productivităţii muncii, în timp ce volumul cifrei de afaceri deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale va creşte mai ales pentru piaţa internă.

În ceea ce privește producţia industrială și productivitatea muncii se anticipează de către agenţii economici scăderi ridicate de 5,1%, respectiv 6,0%, concomitent cu creşteri de 6,0% ale cifrei de afaceri pe total, pe baza unei majorări de 8,4% a cifrei de afaceri pe piaţa internă, şi de doar 0,4% în ceea ce priveşte cifra de afaceri pe piaţa externă.

Stocurile de produse finite pot avea o scădere mai amplă, de peste 21%, în contextul anticipat de agenţii economici, evoluţie previzibilă avându-se în vedere majorări succesive din primul trimestru pentru perioada 2022-2023.

Pentru numărul mediu de salariaţi se estimează o creştere de 0,6% a efectivului acestora, care împreună cu scăderea producţiei industriale ar putea conduce la o reducere a productivității muncii de 6,0%.

Viitoare hala de productie panouri fotovoltaice

Referitor la primul trimestru al anului curent comparativ cu trimestrul anterior, agenţii economici indică o evoluţie negativă pentru majoritatea indicatorilor din sfera industrială, şi anume a producţiei industriale şi a cererii totale, cu accent pe piața internă şi, în aceiaşi măsură, a productivităţii muncii.

Se pot observa estimări în sfera pozitivă doar pentru cifra de afaceri destinată pieţei externe şi pentru numărul mediu de salariaţi.

Astfel, agenţii economici previzionează pentru trimestrul I 2024, comparativ cu trimestrul anterior, o continuare a reducerii producţiei industriale, de 3,3%, ce evidenţiază problemele existente în sfera industrială, respectiv o cerere modestă şi preţuri încă ridicate pentru bunurile energetice.

În acelaşi timp, pentru cifra de afaceri pe total industrie se anticipează o scădere de 3,0%, avându-se în vedere diminuarea importantă, de 7,3%, a cifrei de afaceri pe piaţa internă, în timp ce cererea externă va creşte cu 4,9%, continuând tendinţa manifestată în ultimul trimestru al anului trecut.

În acelaşi context, agenţii economici apreciază că volumul stocurilor de produse finite se va reduce cu 3,9%, evoluţie previzibilă în contextul unei scăderi atât a producţiei industriale, cât şi a cifrei de afaceri pe total.

De asemenea, se estimează că numărul mediu al salariaţilor va creşte cu 1,3%, evoluţie care, împreună cu reducerea estimată de 3,3% a producţiei industriale, va determina o scădere de 4,9% a productivităţii muncii.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus