Oferte locuri de munca top

Indrumari ANAP pentru plata contactelor de dirigentie de santier si asistenta tehnica

Mai multe îndrumări au fost făcute privind modalitatea de plată a serviciilor de dirigenție de șantier sau asistență tehnică din partea proiectantului.
Acestea au fost necesare pentru că tot mai multe autorități contractante folosesc în cadrul condițiilor contractuale modalități de plată ce condiționează plata serviciilor de progresul contractelor de lucrări, iar această practică are aparența de a fi excesivă sau chiar abuzivă față de contractori.

Astfel, pentru un contract de servicii de bună calitate trebuie stabilite mecanisme de plată echilibrate prin care prestatorul să fie asigurat că își va recupera într-un timp rezonabil cheltuielile cu resursele umane și materiale pe care le utilizează în realizarea activităților, necondiționat de acțiunea sau inacțiunea unor factori externi sau terțe părți.

Pentru contractele de servicii de dirigenție de șantier/supervizare din partea proiectantului este recomandată utilizarea mecanismelor de plată bazate pe utilizarea de onorarii zilnice ale experților implicați în activitate.

Plata va fi condiționată de aprobarea fișelor de pontaj (consemnând activitățile derulate) de către beneficiar, în corelare cu rapoartele de activitate pregătite de prestator.

Astfel, beneficiarul păstrează pârghia de control asupra activității prestatorului, poate respinge rapoartele de activitate când consideră că activitățile nu au fost realizate sau numărul de zile/ om solicitat la plată nu a fost cel real.
Pentru contractele de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului este recomandat să se utilizeze un mecanism de plată care să combine plăți bazate pe lump-sum (sumă forfetară) pentru livrabile care pot fi clar identificate ca număr, conținut și frecvență, cu plățile bazate pe onorarii zilnice pentru activitățile care au caracter ocazional, a căror frecvență și număr nu pot fi estimate cu precizie de către beneficiar.
Pentru ca acest mecanism de plată să fie aplicat cu succes este foarte important ca estimarea numărului de zile alocate prestatorului, estimare pe baza căreia se determină și valoarea estimată a contractului de servicii, să fie corelată cu complexitatea lucrărilor, cu sarcinile si responsabilitățile descrise în Caietul de Sarcini, precum și cu diversele acte normative ce reglementează activitatea acestuia.

Alte aspecte de luat în calcul
Experții ANAP susține că, pe lângă aceste recomandări, este necesară o analiză suplimentară pentru următoarele aspecte:
* A devenit o practică frecventă includerea condițiilor și mecanismelor de plată atât în cadrul Caietului de Sarcini, cât și în condițiile contractuale.

Acest lucru conduce frecvent la situații în care formularea condițiilor și mecanismelor de plată diferă între cele două documente.
Recomandarea generală pentru autoritățile contractante este să includă condițiile și mecanismele de plată doar în cadrul condițiilor contractuale (unde acestea trebuie să fie corelate cu celelalte condiții contractuale) sau măcar ca formularea acestora la nivelul celor două documente să fie similară.

Dacă totuși condițiile de plată sunt incluse și în alte componente ale documentației de atribuire decâtCcondițiile Contractuale, orice neconcordanță poate fi evitată prin a face trimitere la clauzele contractuale privind efectuarea plăților.
* Pentru contractele ce includ activități de asistență tehnică din partea proiectantului trebuie avut în vedere, la calculul duratei contractului, că asistența tehnică din partea proiectantului se finalizează după recepția finală.

Astfel, durata contractului se calculează luând în considerare perioada de proiectare, perioada de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și pe perioada de garanție a acestora.
Este de menționat inclusiv recomandarea generală privind modificări care să poată fi aduse acestor tipuri de contracte de servicii, în situația în care durata lucrărilor se prelungește: documentația de atribuire trebuie să conțină prevederi referitoare la posibilitatea modificării contractului (timp și costuri) în cazul prelungirii duratei de execuție a lucrărilor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus