Oferte locuri de munca top

Indemnizatii mai clare pentru constructori, votate de Senat

Senatul a votat, ieri, mai multe reglementări pentru clarificarea situațiilor în care angajatorii pot acorda indemnizații care să fie neimpozabile în limita plafonului, ceea ce va limita riscurile angajatorilor români ce își trimit angajații pe diferite șantiere din alte țări. Prevederile vor ajuta societățile care prestează servicii de construcții, montaj, antrepriză asistență tehnică, precum și agențiile de muncă temporară și transportatorii internaționali.

Astfel, regulile de impunere proprii a veniturilor din salarii vor fi aplicate și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

* indemnizația de delegare, indemnizația de detaşare, inclusiv indemnizația specifică detaşării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariați potrivit legislatiei în materie, pe perioada desfăşurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

– în țară: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

– în străinătate: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate, în limita a 3 salarii de bază.

Plafonul aferent valorii a trei salarii de bază se calculează prin raportarea celor trei salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare;

* indemnizațiile şi orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, precum și de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

– în țară: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

– în străinătate: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a trei remunerații prevăzute în raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a trei remunerații prevăzute în raportul juridic va fi calculat prin raportarea celor trei remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada deplasării.

Proiectul de lege a fost trimis la Camera Deputaților, care este și Camera decizională.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus