Oferte locuri de munca top

Inchisoare sau nu pentru construirea fara autorizatie

Senatul a prelungit termenul de aprobare tacită pentru reintroducerea închisorii ca pedeapsă pentru construirea fără autorizație a anumitor tipuri de construcții.

Pedeapsa cu închisoarea a fost eliminată din lege în urmă cu câteva luni, însă mai mulți senatori și deputați USR PLUS propun reintroducerea acesteia.

Prin propunerea legislativă vor fi reincriminate realizarea fără autorizație pentru:

* lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau

termice, precum şi de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

* lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;

* organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote.

Pedeapsa va fi închisoare de la 3 luni la un an sau amendă.

Comisiile Senatului au trimis trei avize favorabile și unul negativ pentru aceste modificări.

În prezent, Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții permite realizarea anumitor lucrări fără autorizație, nemaifiind valabilă pedeapsa cu închisoare sau cu amendă. Însă, în baza acelor infracţiuni instanţele aveau pe rol mii de dosare cu victime, daune aduse mediului, câştiguri ilicite şi riscuri pentru populaţie. Prin dezincriminare, aceste dosare au rămas fără răspuns.

Totodată, în lipsa constatării acestor infracţiuni nu pot fi investigate prejudiciile ireparabile asupra mediului produse de construcţii neautorizate, de exemplu: lucrări de foraje şi excavări, deschiderea de cariere, balastiere, exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice, drumuri forestiere, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus