Oferte locuri de munca top

Incepe proiectul de reabilitare a Spitalului de Recuperare Bradet

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș anunță începerea activităților proiectului: Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet.

În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări pentru:

– îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, izolare termică la exterior a părţii opace a faţadelor, termoizolarea la exterior a pereţilor supraterani ai subsolului (soclu), termo-hidroizolarea terasei/planşeului sub pod şi izolarea termică a planşeului peste subsol.

– reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere,

– utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.

– iluminat şi ventilare,

– se va construi o scară pe structură metalică pentru evacuare în caz de incendiu.

Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.333.577,98 lei, din care 3.160.266,78 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 173.311,20 lei este contribuția beneficiarului.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa domnului Ilinca Adrian, Manager de proiect, tel.0248/610058, e-mail strategii@cjarges.ro .

Proiectul va fi implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritara 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,  Operatiunea B-Cladiri Publice. Locul de implementare: Localitatea Brăduleț, județul Argeș.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș a încheiat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

 

Sus