Oferte locuri de munca top

Incepe programul Casa Verde Fotovoltaice

Din 19 mai va începe înscrierea în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

Persoanele fizice interesate pot să se înscrie până la 26 iunie, iar unitățile de cult se vor putea înscrie în program în perioada 27 iunie – 29 iunie.

O diferență anul acesta este modul în care se pot înscrie persoanele fizice, fiind alocate câte trei zile lucrătoare pentru fiecare regiune, pentru a preveni un blocaj din cauza suprasolicitării aplicației informatice.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

“Ne dorim ca programul să fie un real succes și să putem sprijini aproximativ 87.500 de gospodării în efortul lor de a-și reduce costurile cu factura la energie, pe lângă cele 55.000 sisteme aprobate în cele două sesiuni de finanțare organizate până acum”, a declarat președintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculaescu.

Etapele programului sunt:

* publicarea pe pagina de internet www.afm.ro a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

* aprobarea instalatorilor;

* încheierea contractelor de participare;

* depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;

* publicarea listei instalatorilor validați;

* publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;

* încărcarea în aplicație a documentelor necesare de către solicitanți și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)—e);

* selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

* analiza documentelor încărcate de solicitanți de către instalatorul selectat;

* aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;

* aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;

* contestarea rezultatului de către solicitanți;

* semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;

* implementarea proiectului;

* decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;

* verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;

* monitorizarea beneficiarilor.

Blocuri de locuinte, autorizate spre construire

Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor necesare.

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

* actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

* certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

* certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

* extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

* copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Acestea trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicație sunt:

* certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

* certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

* extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic.

Cladiri cu 9 niveluri, autorizate

Solicitantul unitate de cult se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

Solicitanții se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform următorului calendar:

Zile inscriere pentru persoane fizice Regiunea Buget
19-mai 22-mai 23-mai Bucuresti Ilfov 99 860 000 lei
24-mai 25-mai 26-mai Regiunea Centru – judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu 245 060 000 lei
29-mai 30-mai 31-mai Regiunea Nord Est – judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui 279 480 000 lei
6-iun. 7-iun. 8-iun. Regiunea Nord Vest – judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş 240 020 000 lei
9-iun. 12-iun. 13-iun. Regiunea Sud Est – judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea 212 400 000 lei
14-iun. 15-iun. 16-iun. Regiunea Sud Muntenia – judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman 280 900 000 lei
19-iun. 20-iun. 21-iun. Regiunea Sud Vest – judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea 174 300 000 lei
22-iun. 23-iun. 26-iun. Regiunea Vest – judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş 200 480 000 lei
Zile înscriere pentru unități de cult Regiunea Buget
27-iun. 28-iun. 29-iun. Toate regiunile 17 500 000 lei
BUGET TOTAL 1 750 000 000 lei

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus