Solplanet x AeroFix

Începe cadastrarea gratuită în 63 de comune

topography-202279_640Lucrările de cadastru general din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) vor începe în primele 63 de comune. În total, aproximativ 224.000 de români vor beneficia în perioada următoare de cadastru gratuit.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a încheiat acordurile cadru pentru începerea lucrărilor de cadastru general în primele 63 de comune.

 

Comunele ai căror locuitori vor beneficia de cadastru general gratuit în perioada imediat următoare sunt:

UAT-urile Covăsânț, Fântânele, Frumușeni, Livada, Vladimirescu (jud. Arad),

UAT-urile Bethausen, Bara, Balinț, Secaș (jud. Timiș),

Vermeș, Berzovia, Măureni (jud. Caraș-Severin),

Pătulele, Vânjuleț, Rogova (jud. Mehedinți),

Logrești, Berlești, Hurezani, Țânțăreni (jud. Gorj),

Pielești, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești (jud. Dolj),

Diculești, Făurești, Valea Mare, Fârtățești (jud. Vâlcea),

Vișina, Milcov, Oboga, Vișina Nouă, Brastavățu, Vădastra (jud. Olt),

Recea, Izvoru, Miroși, Căldăraru (jud. Argeș),

Segarcea Vale, Lița, Ciuperceni, Traian (jud. Teleorman),

Bilciurești, Dobra, Băleni (jud. Dâmbovița),

1 Decembrie, Copăceni, Clinceni (jud. Ilfov),

Dumești, Lețcani, Movileni (jud. Iași),

Sulița, Coșula, Copălău (jud. Botoșani),

Cornu Luncii, Preutești, Boroaia, Forăști (jud. Suceava),

Grumăzești, Bodești, Dobreni, Săbăoani, Tămășeni, Cordun (jud. Neamț).

 

PNCCF se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban și rural. PNCCF a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară și al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Finanțarea pentru lucrările de cadastru general va fi asigurată din veniturile proprii ale ANCPI.

Procedura de licitaţie deschisă privind atribuirea acordului-cadru ce are ca obiect „Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF)”, loturile 1-10, este publicată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice prin anunţul de participare nr. 156565 din 15.01.2015.

Sus