Oferte locuri de munca top

Inca o comisie pentru monumentele istorice

Contestațiile la propunerile comisiilor zonale ale monumentelor istorice (CZMI) și ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI) vor fi rezolvate de o comisie ce urmează să fie înființată.

Formarea unei comisii este necesară întrucât contestațiile la propunerile de avizare formulate de secțiuni ajung în situația de a fi analizate chiar de către președintele secțiunii care a făcut propunerea respectivă.

Astfel, conform unui proiect de act normativ, va fi înființată o Comisie pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, ce va fi formată din membri care nu fac parte din Comisia Națională a Monumentelor Istorice, comisiile zonale ale monumentelor istorice.

Noua Comisie va funcționa în baza propriului regulament de organizare şi funcționare, care se va aproba prin ordin al ministrului culturii.

Comisia va fi formată din 7 membri: un arhitect, un urbanist sau un arhitect-urbanist, un inginer, un arheolog, un restaurator componente artistice sau istoric de artă, precum și doi funcționari publici din cadrul direcției de specialitate din minister.

Membrii Comisiei vor avea au un mandat de doi ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, cu excepția funcționarilor publici, ale căror mandate vor putea fi reînnoite de mai multe ori.

Noi cladiri cu functiuni mixte, propuse in Capitala

Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei vor primi o indemnizație lunară, indiferent de numărul ședințelor organizate într-o lună, la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la lucrări. Cuantumul indemnizației lunare se stabilește prin ordin al ministrului culturii şi nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.

Costurile estimate pentru funcționarea Comisiei vor fi suportate din bugetul alocat Ministerului Culturii pentru plata indemnizațiilor comisiilor de specialitate care funcționează pe lângă Ministerul Culturii (estimativ 139.440 lei/an).

Necesitatea înființării Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil a rezultat din analiza următoarelor riscuri:

* în acest moment, legea nu interzice ca președinții secțiunilor să fie membrii ai CZMI, caz în care aceștia analizează şi contestațiile la propunerile respectivelor comisii.

* contestațiile la procedurile de clasare/declasare/schimbare grupă valorică sunt analizate de către plenul CNMI, aceeași comisie care formulează propunerea contestată.

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus