Oferte locuri de munca top

Inca jumatate de miliard de lei pentru programele guvernamentale de investitii

Fonduri suplimentare de jumătate de miliard de lei au fost alocate de Guvern pentru a continua derularea unor programe guvernamentale de investiții.

Acestea sunt necesare pentru onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Dezvoltării.

Fondurile suplimentare provin din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

Astfel:

* bugetul Programului Național de Dezvoltare Locală se suplimentează cu 175 de milioane de lei,

* pentru Programul național de investiții ”Anghel Saligny” se alocă 100 de milioane de lei,

* iar pentru Programul național de construcții de interes public sau social – 200 de milioane de lei.

* suma de 25 de milioane de lei, reprezentând credite de angajament și bugetare, asigură finanțarea cheltuielilor de personal, precum și plata sentințelor judecătorești rămase definitive și irevocabile.

Lucrari ingineresti de peste 32 mil euro, dorite de mai multi constructori

”Sumele solicitate asigură continuitatea derulării programelor naționale de investiții în perioada următoare. Deoarece, în timpul verii, sunt realizate cele mai multe lucrări la obiectivele incluse în aceste programe, este necesară și asigurarea resurselor financiare, astfel încât procesul investițional să fie eficient și fluid, să se evite înregistrarea de arierate, iar angajamentele asumate de stat să fie respectate. Autoritățile administrației publice locale sunt sprijinite în acest fel prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicații, având ca obiectiv final îmbunătățirea condițiilor de viață din comunitățile locale”, a precizat ministrul Dezvoltării Adrian-Ioan Veștea.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus