Oferte locuri de munca top

Inca 36 localitati vor primi finantare pentru iluminatul public

Încă 36 de dosare au fost aprobate în cadrul Programului Iluminat Public. Acestea se alătură altor 50 de dosare care au fost acceptate de către Administraţia Fondului pentru Mediu până în prezent.

Localitățile vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED.

De asemenea, finanțarea este acordată şi pentru achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

Conform programului, localitățile cu până la 4000 de locuitori pot primi până la 500.000 de lei pentru un astfel de proiect, în timp ce cele cu peste 4000 de locuitori pot accesa prin AFM suma de 1.000.000 de lei.

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu.

Potrivit Ghidului de finanțare, sunt considerate eligibile următoarele:

  1. a) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.
  2. b) cheltuieli cu consultanța sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.
  3. c) cheltuielile pentru investiţia de bază: achiziţionarea și instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată; achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție;
  4. d) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

 

Descărcați aici Lista dosarelor acceptate

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus