Oferte locuri de munca top

In vigoare: termene noi pentru serviciile ANCPI

Au intrat în vigoare noi termene de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi unităţile sale subordonate.

Este vorba despre noile coduri de servicii aprobate în acest an, și anume:

* Codul 2.1.4. – Recepție cadastrală și înființare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938;

* Codul 2.8.1. – Înregistrarea în planul cadastral;

* Codul 2.8.2. – Înregistrarea în planul cadastral și efectuarea altor operațiuni;

* Codul 2.8.3. – Înregistrarea în planul cadastral și înscriere construcție;

* Codul 2.8.4. – Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcție.

Agregate minerale, extrase dintr-un nou perimetru

Astfel, noile termenele sunt următoarele:

* Prima înregistrare – Recepție cadastrală și înființare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938

Termen: 18 zile lucrătoare

Termen în regim de urgenţă: 6 zile lucrătoare

* Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului – lege nr. 115/1938: Înregistrarea în planul cadastral / Înregistrarea în planul cadastral și efectuarea altor operațiuni / Înregistrarea în planul cadastral și înscriere construcție / Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcție

Termen: 15 zile lucrătoare

Termen în regim de urgenţă: 5 zile lucrătoare.

Sus