Oferte locuri de munca top

In vigoare: stabilirea consumului si tarifarea energiei electrice in sistem pausal

A intrat în vigoare procedura prin care se stabilește consumul de energie în sistem paușal în situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare. Mai exact, prevederile se aplică în cazul în care consumul a fost neînregistrat sau înregistrat eronat de către grupul de măsurare.

Procedura (pe care o gasiti la finalul acestei stiri) a fost publicată în Monitorul Oficial.

Conform acesteia, înregistrarea eronată, respectiv neînregistrarea consumului de energie electrică se poate constata de către operatorul de rețea ca urmare a:

* citirii contorului;

* verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză;

* verificării/testării periodice, verificării metrologice sau a oricărei alte verificări a contorului;

* verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare;

* înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare;

* verificării instalației de racordare.

Clientul final are dreptul să participe, la solicitarea sa, la verificarea metrologică a contorului.

În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data remedierii defectului/înlocuirii contorului/grupului de măsurare sau a emiterii buletinului de verificare metrologică de către un laborator de metrologie autorizat BRML, după caz, operatorul de rețea întocmește un proces-verbal, împreună cu o fișă de calcul al consumului de energie electrică, în care se detaliază:

* modul de stabilire în sistem paușal a consumului de energie electrică

* cantitatea de energie electrică stabilită și perioada de timp pentru care se realizează calculul energiei electrice.

Operatorul de rețea transmite furnizorului clientului final o copie a procesului-verbal și a fișei de calcul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii.

Durata pentru care operatorul de rețea stabilește consumul de energie electrică în sistem paușal este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, atunci când data respectivă se poate stabili cu certitudine. Această perioadă nu poate depăși 3 ani.

Facturarea consumului

Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal se regularizează prin includerea acestuia în valorile măsurate.

Furnizorul, în baza documentelor primite de la OR, emite factura pentru consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal la prețul energiei electrice din contractul de furnizare.

Plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se realizează eșalonat pe o durată de timp egală cu cea pentru care a fost stabilit consumul în sistem paușal, cu excepția cazurilor în care părțile stabilesc de comun acord altă durată.

 

Descărcați aici Procedura privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus