Oferte locuri de munca top

In vigoare: reguli pentru vanzarea terenurilor agricole

Au intrat în vigoare mai multe reguli pentru vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, care ar trebui să rezolve întârzierile în soluționarea dosarelor de vânzare. Noile reglementări au fost publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, a devenit posibilă înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020 la autoritățile publice locale din raza unității administrativ-teritoriale.

Toate tranzacțiile inițiate până la această dată vor fi făcute pe baza vechii proceduri, în așa fel încât să fie evitate litigii noi și blocarea acelor tranzacții, urmând ca toate tranzacțiile inițiate după 13 octombrie să se facă pe baza noii proceduri, precum a explicat Adrian Oros, ministrul agriculturii.

Cererile pentru solicitarea afișării ofertei de vânzare, împreună cu cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, se soluționează cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.

În cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare.

Pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole cetăţenii români, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene.

 

Descărcați aici Ordonanța de Urgență

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus