Oferte locuri de munca top

In vigoare: racordarea la electricitate a clientilor noncasnici

A intrat în vigoare procedura după care se va realiza racordarea la rețelele electrice a locurilor de consum ce aparțin utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri. Noua procedura a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ce lucrări sunt prevăzute

Operatorul de distribuție concesionar este obligat să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalațiilor de racordare la cererea utilizatorilor casnici și celor necasnici pentru:

* racordarea la rețelele electrice de interes public, prin intermediul unor instalații de racordare cu lungime de până la 2.500 metri: locuri de consum noi, locuri noi de consum cu instalații de stocare, noi locuri de consum și de producere etc.

* racordarea la un loc de consum existent, cu/fără instalații de stocare, a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, alimentate prin intermediul unor instalații de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care operatorul are concesiunea serviciului public de distribuție

* un spor de putere pentru consum și/sau producere la un loc de consum și de producere existent, fără evacuarea în rețea a puterii produse.

Procesul de racordare la rețelele electrice de interes public

Pentru realizarea racordării la rețeaua electrică de interes public a instalațiilor aferente locurilor de consum aparținând utilizatorilor noncasnici prin intermediul unor instalații de racordare cu lungime de până la 2.500 metri și locurilor de consum aparținând utilizatorilor casnici se aplică prevederile și se parcurg etapele de racordare din Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013.

Operatorii de distribuție concesionari au obligația de a racorda locurile de consum în condițiile prezentei proceduri atunci când soluția de racordare prevede același nivel de tensiune în punctul de delimitare și în punctul de racordare.

În cazul în care în zona amplasamentului locului de consum există doar rețea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluția de racordare a locului de consum respectiv, operatorii de distribuție concesionari au obligația de a realiza în prealabil lucrări de extindere/dezvoltare/întărire a rețelei electrice necesare racordării utilizatorilor.

În cazul în care instalația de racordare finanțată și realizată de operatorul de distribuție concesionar are o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de distribuție concesionari a altor utilizatori.

În cazul în care instalația de racordare finanțată și realizată de operatorul de distribuție concesionar se racordează la instalația de racordare finanțată de un prim utilizator, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia, primul utilizator primește o compensație bănească din partea operatorului de distribuție concesionar. Valoarea acestei compensații se stabilește de operatorul de distribuție concesionar, în baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă.

Prevederile vor fi aplicate:

* utilizatorilor de tip clienți casnici care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție concesionari după data de 19 decembrie 2020;

* utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici, care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție concesionari după data de 30 iulie 2020.

 

Descărcați aici Procedura racordare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus