Oferte locuri de munca top

In vigoare: norme pentru consolidarea cladirilor publice

Au intrat în vigoare modalitățile prin care vor fi derulate programele de consolidare a clădirilor publice. Este vorba de spitale și de unități de învățământ.

Programele vizează expertizarea și consolidarea clădirilor cu risc seismic

Aceste programe vor fi derulate în perioada 2023 – 2025, cu posibilitate de prelungire.

Programul pentru consolidarea spitalelor

Programul are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la spitalele care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

Reglementările privesc următoarele:

* stabilirea obiectivelor generale și specifice ale programului;

* cerințele privind includerea spitalelor în program;

* elementele esențiale pe care trebuie să le conțină acordul de parteneriat ce se încheie între Ministerul Sănătății și unitățile sanitare publice și instituțiile publice din subordinea acestuia;

* implementarea programului, stabilindu-se procedurile, termenele de efectuare a diverselor activități, atunci când nu au fost instituite prin actul primar, atribuțiile Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) în fiecare etapă procedurală, obligațiile beneficiarilor etc;

* actele ce trebuie depuse de către beneficiari în vederea încheierii contractului de finanțare, verificarea de către MDLPA a acestora, încheierea contractului.

Blocuri cu peste 120 de apartamente, pregatite de investitori romani

Obiectivele specifice ale programului sunt:

* îmbunătățirea comportării antiseismice și creșterea gradului de asigurare la acțiunile seismice a infrastructurii publice afectate prestării serviciului de asistență medicală a

populației;

* reducerea costurilor de exploatare a infrastructurii publice prin creșterea eficienței energetice a acesteia și prin alte măsuri luate în acest sens;

* asigurarea condițiilor optime de climat interior în infrastructura publică;

* refacerea instalațiilor electrice în scopul asigurării puterii necesare pentru funcționarea la parametrii optimi a aparaturii medicale, care asigură maximizarea rezultatelor în scopul protejării vieții și reducerii pagubelor și pierderilor economice.

După aprobarea listei obiectivelor de investiții propuse spre finanțare prin program, respectiv după transmiterea acordului privind introducerea în program, beneficiarii vor aproba indicatorii tehnico-economici aferenți fiecărui obiectiv de investiții inclus în listă.

Noi cladiri rezidentiale, in curs de autorizare

Programul național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ

Obiectivul general al programului național de expertizare îl constituie realizarea serviciilor de expertiză tehnică, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus