Oferte locuri de munca top

In vigoare: Noi reguli pentru racordarea prosumatorilor la retelele electrice

Au intrat în vigoare noile reguli de racordare la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor ce dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum. Procedura aferentă a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Centrala fotovoltaica, in aprobare in provincie

Procedura se aplică:

* utilizatorilor de tip clienți casnici care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție concesionari după data de 19 decembrie 2020

* utilizatorilor de tip clienți noncasnici care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție concesionari după data de 30 iulie 2020.

De asemenea, aceasta se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție și persoanele fizice sau juridice care solicită:

* racordarea unui loc de consum și de producere nou, prevăzut cu instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum

* racordarea la un loc de consum existent

* certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din resurse regenerabile

* racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul de instalare a sistemelor fotovoltaice prin AFM.

Reguli pentru racordare

Pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum și de producere nou, prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, se vor parcurge următoarele etape:

* etapa preliminară de documentare și informare a prosumatorului

* depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare

* stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare

* încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuție și prosumator

* realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare

* punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe

* emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum și de producere

* punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.

Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețeaua a locului de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Ca răspuns la această cerere, operatorul de distribuție va transmite solicitantului informații generale privind necesitatea obținerii unui aviz de amplasament, posibilitățile de racordare la rețeaua proprie a instalațiilor aferente locului de consum și de producere, acțiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, tarifele practicate de operatorul de distribuție etc. Informațiile vor fi transmise în scris către solicitant în scris, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Cererea de racordare

Prosumatorii vor adresa cererea de racordare prin una dintre cele trei modalități stabilite:

* direct

* prin împuternicit, care poate fi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat

* prin furnizorul de energie electrică în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.

Cererea de racordare și documentația anexată poată fi trimisă prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție sau în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de racordare, operatorul de distribuție va verifica documentația depusă.

Soluția de racordare

Soluția de racordare a locurilor de consum și de producere noi se stabilește de către operatorul de distribuție prin fișă de soluție. Cheltuielile legate de elaborarea fișei sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

Operatorul de distribuție are obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție a instalației de racordare aparținând prosumatorilor care dețin locuri de consum și de producere.

Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuție și se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare și a documentației complete.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus