Oferte locuri de munca top

In vigoare: modificari pentru performanta energetica a cladirilor

Au fost modificate criteriile pe care trebuie să îndeplinească clădirile din punct de vedere al performanței energetice. Noile prevederi au fost promulgate ieri și publicate în Monitorul Oficial (atasat).

Astfel, pentru clădirile noi, prin certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, dacă acestea există.

Pentru clădirile noi al căror certificat de urbanism este emis după data de 15 septembrie 2020, investitorii sunt obligați să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii și calității aerului interior, în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire și/sau unitatea de clădire, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Ce înseamnă o clădire cu consum de energie aproape 0

Noua lege definește ”clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero” ca fiind clădirea cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanţei energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit astfel:

  1. a) în proporţie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021;
  2. b) proporţiile minime de energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii pentru perioadele 2031 – 2040, 2041 – 2050 şi după 2051 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Cerințe pentru performanța energetică

În cazul clădirilor noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor existente, vor trebui respectate cerințele cu privire la performanța energetică globală, instalarea corectă, dimensionarea, reglarea și controlul sistemelor tehnice.

Aceste cerințe vizează cel puțin următoarele:

  1. a) sistemele de încălzire a spațiilor;
  2. b) sistemele de răcire a spațiilor;
  3. c) sistemele de preparare a apei calde menajere;
  4. d) sistemele de ventilare;
  5. e) sistemele de iluminat integrate;
  6. f) sistemele de automatizare și control;
  7. g) sistemele de generare de energie electrică in situ;
  8. h) o combinație a acestor sisteme.

Cerințele se aplică pentru sistemele tehnice noi ale clădirilor, precum și pentru înlocuirea și pentru îmbunătățirea sistemelor existente, în măsura în care, prin proiectul tehnic de execuție se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Pentru clădirile existente, proprietarii/administratorii acestora sunt obligaţi să instaleze, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic, dispozitive de autoreglare a temperaturii, la înlocuirea generatoarelor de căldură/frig.

Inspecția sistemelor de încălzire

Nu vor fi supuse inspecției din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire ale clădirilor/unităților de clădire următoarele sisteme:

* sistemele tehnice ale clădirilor care fac în mod explicit obiectul unui criteriu convenit de performanţă energetică sau al unui acord de natură contractuală în care se specifică un nivel convenit de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Sistemul exceptat de la inspecţii va fi consemnat în baza de date cu inspecţiile, împreună cu durata contractului şi perioada pentru care se aplică excepţia, şi va fi verificat de către autorităţile competente în domeniu, pentru stabilirea condiţiilor de echivalenţă;

* sistemele tehnice ale clădirilor nerezidențiale, care au sisteme de automatizare și control;

* sistemele tehnice ale clădirilor rezidențiale, cu funcționalități specifice de monitorizare și control.

Strategia de renovare pe termen lung

Pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei va elabora o strategie de renovare pe termen lung.

Strategia de renovare va fi  documentul de bază pentru realizarea renovării clădirilor pentru obținerea eficienței energetice a acestora în raport cu celelalte strategii aflate la nivel național.

Prin aceasta va fi stabilită o foaie de parcurs cu măsuri şi indicatori de progres măsurabili la nivel naţional, având în vedere obiectivul pe termen lung pentru anul 2050 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană cu 80-95% prin raportare la nivelul acestora din anul 1990.

Foaia de parcurs va include etape orientative pentru anii 2030, 2040 şi 2050 şi specifică modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene privind eficienţa energetică.

O primă versiune a strategiei va fi publicată pe pagina de internet a MLPDA până la data de 15 august 2020.

 

Descărcați aici Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 20 ha, pregatite pentru dezvoltarea unui centru comercial

Nou centru comercial, in pregatire, in Capitala

Proiect de ansamblu rezidential, de vanzare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus