Oferte locuri de munca top

In vigoare: cum obtin intreprinderile ajutoare de stat

A intrat în vigoare ghidul de plată revizuit pentru ajutorul de stat acordat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Ajutorul se acordă următoarelor sectoare de activitate: industria prelucrătoare, construcții (lucrări de geniu civil), activități profesionale, științifice și tehnice, printre altele.

Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secțiunea Investitorul informat — Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări.

De asemenea, întreprinderile vor solicita, în scris, întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul Ministerului Finanțelor, http://www.mfinante.gov.ro/Investitorul informat.

Etapele pentru obținerea acordului pentru finanțare

În vederea plății ajutorului de stat întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape:

* să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare;

* să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției inițiale, conform acordului pentru finanțare, având în vedere calendarul realizării investiției;

* să transmită la Ministerul Finanțelor cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documentele justificative.

Un nou supermarket, pe locul magazinului existent

Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Termenul de efectuare a plății ajutorului de stat

Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor în contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentului ghid și a fost efectuată verificarea la fața locului a activelor eligibile.

Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor în contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri”. În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor în vederea restituirii acesteia.

 

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus