Oferte locuri de munca top

In sectorul constructiilor este cea mai avantajoasa forma de ”somaj tehnic”

Spre deosebire de angajații din oricare alt sector al economiei naționale, cei ai firmelor de construcții sau de producere a materialelor de construcții beneficiază de anumite avantaje speciale.

Acestea sunt cu atât mai importante cu cât privesc și perioada în care angajatorii lor reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parţial.

Așa cum a fost, de exemplu, situația pe perioada stării de urgență decretată din cauza pandemiei de Covid-19.

 

 

 

Dar, întreruperea activității se întâmplă regulat în sectorul construcțiilor pe timp de vreme nefavorabilă, atunci când condițiile meteorologice nu permit derularea activității de către companiile angajatoare.

Angajații firmelor din sectorul construcțiilor și producerea materialelor de construcții, membre ale Casei Sociale a Constructorilor, beneficiază de o indemnizație pe perioada în care nu lucrează din cauza pandemiei sau din cauza vremii nefavorabile.

Mai mulți bani în mână

Indemnizația plătită prin Casa Socială a Constructorilor este cea mai avantajoasă formă de ”șomaj tehnic”.

De exemplu, pe perioada pandemiei statul a acordat pentru șomaj tehnic maxim 75% din salariul mediu brut pe țară, nivel care poate fi mai mic decât salariul de bază al angajatului. În timp ce, nivelul indemnizației CSC se ridică la 75% din media pe ultimele trei luni a salariului de bază brut al angajatului.

Dar, cel mai important lucru este că angajații din construcții beneficiază de reducerea contribuțiilor la stat plătite din salariul brut și pentru indemnizația asigurată prin Casa Socială a Constructorilor.

Aceasta întrucât pentru toate indemnizațiile de șomaj tehnic, acordate în pandemie sau în altă situație de întrerupere a lucrului, trebuie achitate contribuțiile sociale și impozitul pe venit.

Însă, în urmă cu doi ani, sectorul construcțiilor a fost declarat ”sector prioritar, de importanţă naţională pentru economia românească pe următorii 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2019”, potrivit acordului de protocol încheiat între Guvernul României și Federația Patronatelor Societăților din Construcții.

Ca urmare, constructorilor le-au fost acordate o serie întreagă de facilități fiscale. Astfel, angajații firmelor de construcții și de producere a materialelor de construcții beneficiază de scutirea de C.A.S.S. (10% pentru angajații din alte sectoare), scutire de impozit pe venit (10% pentru ceilalți), precum şi reduceri la C.A.M. (de la 2,25% la 0,337%) şi la C.A.S. (de la 25% la 21,25%).

Practic, angajații din construcții și producerea materialelor de construcții plătesc cu 25% mai puține taxe pe salarii.

Aceste facilități fiscale se aplică și indemnizațiilor plătite prin Casa Socială a Constructorilor. Mai ales că indemnizațiile CSC nu sunt plătite de stat din bugetul asigurărilor sociale, ci din fondul de protecție socială pe care CSC îl gestionează, fond alcătuit din contribuția angajatului, a angajatorului și a beneficiarilor de investiții, precum și  din rezultate ale multiplicării fondurilor etc.

În schimb, angajații trimiși în șomaj tehnic de firmele care nu sunt membre ale Casei Sociale a Constructorilor primesc indemnizații pentru care plătesc în întregime contribuțiile și taxele aferente acestor indemnizații.

Șomajul tehnic acordat conform Codului Muncii este plătit din Fondul de salarii al angajatorului iar cel acordat pe perioada stării de urgență, din Bugetul asigurărilor de șomaj.

Vechime în muncă și pe perioada întreruperii lucrului

Majoritatea specialiștilor în dreptul muncii apreciază că, în lipsa unui text expres de lege, perioada de șomaj tehnic nu constituie vechime în muncă.

În schimb, angajații firmelor din construcții sau de producere a materialelor de construcții, membre ale Casei Sociale a Constructorilor, beneficiază de vechime în muncă și de drepturi de asigurări sociale pe întreaga perioadă de timp în care nu lucrează și primesc indemnizație de la CSC. Aceasta potrivit prevederilor dintr-un articol al legii de funcționare a Casei Sociale a Constructorilor.

Contractul de muncă nu poate fi suspendat

Pe perioada întreruperii lucrului și a încasării indemnizației prin Casa Socială a Constructorilor, contractul individual de muncă nu încetează, așa cum se întâmplă pe perioada de șomaj tehnic, acordat conform prevederilor din Codul Muncii.

Potrivit legii, în perioada întreruperii activității, salariații care beneficiază de indemnizația CSC rămân la dispoziția agenților economici, iar ”contractele individuale de muncă ale acestora nu pot înceta pentru motive legate de restrângerea sau de încetarea activității”. Aceasta este o formă de protecție socială a angajaților din sectorul construcțiilor.

Dealtfel, protecția socială nu este precizată ca temei legal de suspendare a contractului individual de muncă, potrivit „Specificațiilor tehnice privind întocmirea și trimiterea Revisal”, în „Nomenclatorul privind temeiuri legale de suspendare” a CIM .

În același timp, șomajul tehnic este una dintre cauzele pe care angajatorul o poate invoca pentru a suspenda contracte individuale de muncă, suspendare din ințiativa angajatorului și care se înregistrează ca atare în Revisal.

Și în situația șomajului tehnic acordat din cauza pandemiei de coronavirus, acesta s-a înregistrat în Revisal, suspendarea contractului individual de muncă putând fi făcută în baza Codul Muncii, ca o formă particulară a șomajului tehnic din Codul Muncii.

Cât timp se acordă indemnizația

Angajații firmelor de construcții sau de producere a materialelor de construcții, membre ale Casei Sociale a Constructorilor, pot beneficia de acordarea unei indemnizații în cadrul intervalului de timp cuprins între 1 noiembrie al anului de întrerupere a activității și data de 31 martie a anului următor. Și, potrivit unor recente modificări legislative, și pe perioada stării de urgență decretată la nivel național.

În schimb, șomajul tehnic acordat ca urmare a aplicării Codului Muncii poate fi acordat numai pe perioada întreruperii sau reducerii temporare a activității, până la remedierea cauzei economice, tehnologice, structurale sau similare.

Firmele din construcții pot accesa fondul de protecție socială pentru a-și plăti angajații pentru zilele în care nu lucrează, dar nu mai mult 120 de zile calendaristice.

Managerii pot stabili durata întreruperii activității în timpul perioadei legale, în funcție de situațiile concrete, de condițiile meteorologice existente, de mijloacele tehnice, precum și de numărul de salariați membri care beneficiază de indemnizație.

Accesare rapidă a banilor la nevoie

Avantajul firmelor este că au acces la o sursă de finanțare pe perioada în care nu au producție întrucât salariații lor nu pot lucra.

Banii sunt ușor accesibili, actele de solicitare sunt relativ simple, iar firmele pot primi în numai două – trei zile fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor.

În plus, firmele pot accesa pentru protecție socială sume ceva mai mari decât contribuția efectiv depusă. Aceasta pentru că fondul de protecție socială este constituit din mai multe surse. În afara contribuției firmelor, contribuie și angajații cu 1% din salariul brut de bază, precum și beneficiarii cu 0,5% din valoarea devizului de construcții sau din valoarea facturată a lucrărilor prestate acestora de firmele de construcții.

Astfel, prin intermediul indemnizației CSC, firmele folosesc pentru plata lucrătorilor pe perioada în care aceștia nu pot lucra mai puțini bani decât dacă le-ar plăti direct salariile. 

 

Sus