Oferte locuri de munca top

In judetul Arad sunt prevazute ample lucrari de modernizare a infrastructurii de apa

Ample lucrări de modernizare a întregii infrastructuri de apă și apă uzată sunt plănuite în județul Arad de către Compania de Apă Arad.

Realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări de extindere, respectiv reabilitări ale reţelelor de apă și canalizare din localităţile situate în aria de operare.

Cel mai important proiect pe care Compania de Apă îl are în derulare are o valoare de aproximativ 325 de milioane de euro, a declarat Iustin Cionca, președintele CJ Arad.

În ceea ce priveşte Sistemul de Alimentare cu Apă Arad, valoarea estimată a investiţiei în reţeaua de apă depăşeşte 69,5 milioane euro, fiind prevăzute și lucrări de extindere, reabilitare reţele şi aducţiuni pe lungimi care depăşesc 165 km.

În ceea ce priveşte aglomerarea Arad, valoarea estimată a investiţiei în reţeaua de canalizare depăşeşte 79,2 milioane euro, fiind prevăzute și lucrări de reabilitare reţele şi conducte de refulare pe lungimi care depăşesc 16 km.

Va fi realizat un inel colector, care va ocoli municipiul și va transporta apele uzate la stația de epurare fără să mai traverseze centrul Aradului.

În primăvara acestui an, directorul general al Companiei de Apă Arad, Vasile Borha, a semnat, ca parte a acestei investiții majore, contractul de servicii cu prestatorul care a câștigat procedura de licitație pentru proiectul „ Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si elaborarea documentatiilor de atribuire, asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Companiei de Apa Arad in perioada 2022 – 2027”.

Oferta declarata neconforma si inacceptabila va fi reevaluata

Trei firme din București acordă asistență timp de peste 8 ani

Contractul a fost semnat pentru valoarea de 48,67 milioane lei, fără TVA, cu ofertantul câștigător –  asocierea formată din firmele bucureștene Complex Design SRL – Romair Consulting SRL – Cirrus Project SRL.

Durata totală a contractului este de 98 luni și acoperă în întregime cele trei etape ale contractului: Asistență tehnică pentru actualizarea Aplicaţiei de Finanțare și elaborarea Documentațiilor de Atribuire, Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Asistență Tehnică pentru Supervizare, ce include atât perioada de execuție a contractelor de lucrări, cât și perioada de garanție a lucrărilor (perioada de notificare a defectelor).

Prima fază a contractului, cea care se referă la asistenţa tehnică pentru actualizarea aplicaţiei de finanţare, este finanțată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, urmând ca restul etapelor să fie prinse pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Dezvoltare Durabilă, în ambele programe fiind vorba despre fonduri europene.

Proiectul regional propus pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţ ar urma să vizeze aproximativ 34 de unităţi administrativ-teritoriale, care au în componenţa lor un număr de aproximativ 92 de localităţi.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus