Oferte locuri de munca top

In ianuarie vor putea incepe lucrari finantate din bugetul 2021-2027

De la 1 ianuarie 2021 vor putea demara lucrările de execuție/achiziție pentru proiectele mature ce vor fi finanțate din fondurile europene alocate în bugetul 2021-2027. Așa promite noul guvern Cîțu în programul de guvernare.

În acest sens, în procesul de reorganizare a Ministerului Fondurilor Europene va fi înființat departamentul pentru pregătirea marilor proiecte. Acest departament se va reorganiza fără creșterea organigramei ministerului. Actualul minister va fi reorganizat și redenumit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea și aprobarea Studiului de Fezabilitate și/sau a Proiectului Tehnic de Execuție și pentru a nu genera întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, Guvernul își propune să capitalizeze lecțiile învățate în precedentele două perioade de programare (2007-2013 și 2014-2020) și va schimba paradigma cu privire la pregătirea, elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură din domenii de importanță strategică pentru România.

Având în vedere faptul că eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021 – 2027 începe cu data de 1 ianuarie 2021, Guvernul a alocat aproximativ 3,5 miliarde de lei pentru a pregăti proiecte care să poată demara încă din primul semestru al anului 2021.

Dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare, cu impact asupra derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, amintim:

* în situație de litigiu, administrarea corecțiilor financiare beneficiarilor se va realiza numai după o decizie finală a instanțelor de judecată competente;

* urgentarea, prin impunerea de termene limită și constrângeri financiare, a lansării procedurilor de achiziții publice prevăzute în planurile de achiziții, mai ales ale celor unde beneficiari sunt instituțiile publice și companiile cu capital public;

* programarea cu celeritate a cererilor de rambursare finale și autorizarea la plată a acestora.

În perioada 2021-2027, România va primi în total 79,9 miliarde de euro prin cele două mari instrumente agreate de Consiliul European din luna iulie 2020: bugetul multianual pe 7 ani, respectiv Next Generation EU (NGEU). La această sumă se adaugă împrumuturi în valoare de 4 miliarde de Euro în cadrul inițiativei SURE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus