Oferte locuri de munca top

În curând se deschid apelurile pentru POR 2014-2020

Sevil Shhaideh ministrul Dezvoltarii regionale si administratiei publiceComitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CMPOR) a aprobat criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor care vor fi finanțate, pentru trei priorități de investiție:

  • 2.-„Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”;
  • 1.-„Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor natural și cultural specifice”;
  • 1.-„Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, obiectivul specific „Servicii sociale pentru persoane vârstnice”.

De asemenea a fost aprobată modificarea POR 2014-2020 prin alocarea sumei de 100 de milioane de euro, pentru a asigura participarea României la programul “Iniţiativa pentru IMM-uri”.

Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi preşedinta CMPOR, a declarat: „Va urma o perioadă foarte aglomerată pentru program, deoarece se vor lansa în consultare multe ghiduri specifice, iar până în vara viitoare se vor deschide foarte multe apeluri de proiecte.”

Până acum a fost aprobat “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” și au fost lansate în dezbatere public Ghidurile pentru prioritățile de investiții 2.1-micro întreprinderi, 6.1-drumuri județene, 3.1- eficiență energetică – clădiri rezidențiale și 5.1–patrimoniu cultural.

De asemenea, CMPOR a aprobat Strategia de Asistență Tehnică a POR 2014-2020 –  documentul de referinţă în care sunt trasate liniile directoare ale intervenţiilor de asistenţă tehnică.

Strategia de asistenţă tehnică urmărește: planificarea corectă a resurselor financiare alocate asistenței tehnice, pentru a acoperi nevoile identificate pentru toată perioada implementării POR; creşterea nivelului general de informare şi conştientizare asupra POR; creşterea calităţii prestaţiei Autorității de Management și Organismelor Intermediare in procesul de implementare a POR.

POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare (plus o axă de asistență ehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.

 

Sus