Oferte locuri de munca top

In ce vor putea fi investiti 1,62 mld euro alocati pentru proiecte de energie

Începând cu acest an investițiile în sectorul energetic pot fi finanțate din mai multe surse disponibile atât din resurse naționale, cât și din fonduri europene nerambursabile.

Mai multe apeluri de proiecte vor fi lansate în anul acesta în vederea accesării de fonduri.

Ministerul Energiei are aproape finalizate mai multe ghiduri pentru apeluri de proiecte, precum și pentru scheme de finanțare.

Astfel, în luna martie ministerul intenționează să lanseze apel pentru RES (Renewable Energy Sources) și pentru producția de Hidrogen – achiziție de electrolizoare.

Planuri pentru dezvoltarea unui mare ansamblu rezidential in Bucuresti

”Avem deja pregătit proiectul Ordonanței de Urgență pentru stabilirea detaliilor ale Fondului pentru Modernizare. Există fonduri și am încredere că anul acesta și anii următori vom începe să investim cele peste 16 miliarde de euro pentru viitorul Energiei și asigurarea securității energetice a României”, a declarat ministrul Energiei Virgil Popescu.

* Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) are alocare estimată în prezent la 1,62 miliarde euro, iar perioada de implementare este până în august 2026

* Fondul pentru modernizare are o alocare estimată în prezent la peste 15 miliarde de euro (în funcție de cotația viitoare a certificatelor CO2) cu o perioadă de implementare până în decembrie 2030.

* Programul de finanțare ”ElectricUP”

PNRR

INVESTIȚII PNRR
Denumirea investiției Tehnologie Capacitate instalată/nr/km/nr. proiecte Buget alocat (euro)
I.1. Digitalizarea și tranziția către surse regenerabile de energie, cât și investiții în noi capacități pentru producția de electricitate din surse regenerabile, cu adresabilitate preponderent catre IMM-uri
Schemă de susținere de instalare a centralelor de producție energie electrică din surse RES

– Solar

– Eolian

950 MW 460 mil euro
I.2 Infrastructura de distribuție de gaz natural în combinație cu hidrogenul verde precum și capacități de producție de hidrogen verde și/sau folosirea acestuia pentru stocarea energiei electrice
Infrastructură nouă de distribuție, pregatită pentru mixul (blending) de gaze naturale cu hidrogenul și alte gaze decarbonate 1870 km 400 mil euro
Schema de susținere pentru proiecte integrate de producție hidrogen verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice 100 MW 115 mil euro
Suport tehnic prin intermediul instrumentului privind asistența tehnică pentru dezvoltarea Strategiei naționale dedicată hidrogenului 1 mil euro
I.3. Investiții în capacități de producție flexibile și eficiente de energie electrică și termică, pe gaz, pregătite pentru atingerea unei decarbonări adânci
Schema de susținere pentru centrale flexibile și eficiente  pentru producția de energie electrică și termică pe gaz cu emisii maxime de 250 gr. CO2/KWh (CHP) în vederea atingerii unei decarbonizări adânci conform Anexa III DNSH din ghidul tehnic (2021/C58/01) 300 mil euro
I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare si/sau  reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), producție a materiilor prime folosite în industria asociată, precum și noi capacități de stocaj a energiei electrice
Call de proiecte pentru capacitate de stocaj de energie electrică 240 MW 80 mil euro
Call de proiecte pentru sprijinirea dezvoltării lanțului industrial de producție si/sau asamblare si /sau reciclare a bateriilor (inclusiv echipamente auxiliare), precum și producție a materiilor prime folosite în industria asociată 0,5 GWh 150 mil euro
Call de proiecte pentru sprijinirea dezvoltării lanțului industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și producție a materiilor prime folosite în industria asociată 200 MW 50 mil euro
I.5. Schemă de stimulare a eficienței energetice în industrie și cresterea gradului de reziliență
Schemă de stimulare a eficienței energetice în industrie 50 proiecte 64 mil euro
Total buget alocat 1,62 miliarde euro

 

FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Ministerul Energiei pregătește OUG prin care vor fi stabilite domeniile de intervenție și alocările bugetare asociate.

Ce se poate finanța prin Fondul pentru Modernizare:

  1. Program-cheie 1: SRE ȘI STOCAREA ENERGIEI – Suport pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice;
  2. Program-cheie 2: ÎNLOCUIREA CĂRBUNELUI ȘI ECHILIBRAREA REȚELEI – Suport pentru realizarea de centrale electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu combinat, ce pot fi adaptate pentru funcționarea pe hidrogen, necesare pentru realizarea tranziției de la cărbune și pentru echilibrarea rețelei;
  3. Program-cheie 3: MODERNIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ – Suport pentru modernizarea și realizarea de noi tronsoane în rețelele de transport și distribuție de energie electrică și gaze naturale (inclusiv pentru tranziția la rețele de transport și distribuție a gazelor naturale capabile să preia hidrogen verde) și pentru creșterea nivelului de interconectivitate al rețelei electrice de transport;
  4. Program-cheie 4: HIDROGEN VERDE – Suport pentru producția de hidrogen verde și folosirea acestuia în aplicații industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  5. Program-cheie 5: COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI MODERNIZAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE – Suport pentru realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare;
  6. Program-cheie 6: ENERGIE NUCLEARĂ – Suport pentru construirea unităților U3 și U4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă și pentru realizarea de reactoare modulare mici (SMR);
  7. Program-cheie 7: EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN INSTALAȚII INDUSTRIALE INCLUSE ÎN EU-ETS – Suport pentru achiziționarea și folosirea de instalații de captare și folosire a CO2 (CCS/CCU) și pentru modernizarea la nivel BAT a instalațiilor incluse în EU ETS din industriile oțelului, cimentului, petrolului și gazelor, producției de energie și din alte industrii intens poluatoare;
  8. Program-cheie 8: BIOCARBURANȚI – Suport pentru producția de biocarburanți.

ElectricUP

Programul de finanțare ”ElectricUp” va avea o nouă etapă anul acesta, prin intermediul căruia întreprinderile mici şi mijlocii şi domeniului HORECA vor primi finanțare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Ministerul Energiei este în negocieri cu Comisia Europeană pentru a continua abordarea privind schema de ajutor de stat.

Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de energie, iar numărul total al societăților care au beneficiat de ajutorul de stat este de 33, toate cu capital 100% privat, dintre care 12 societăți cu răspundere limitată și 21 societăți pe acțiuni.

Totodată, oficialii ministerului precizează că sunt prevăzute fonduri pentru proiecte de energie și în cadrul Politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, în Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, unde există o axă dedicată, alocarea estimată fiind de cca 0,9 miliarde euro.

Respectiv, în Programul Operațional Tranziție Justă care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale necesară pentru o tranziție spre o economie neutră, concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare.

Lansarea apelurilor de proiecte va avea loc după aprobarea de către COM a documentelor programatice ( Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale), negocierile cu COM fiind în sarcina MIPE

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus