Oferte locuri de munca top

In ce stadiu se afla programele PNDL II si Anghel Saligny

Până în prezent au fost finalizate 40% din obiectivele ce au finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, dintr-un total de 7.231 de obiective finanțate.

Numai în acest an au fost realizate plăți de 4.392 milioane de lei între 1 ianuarie și 11 octombrie, conform unei note informative a Ministerului Dezvoltării.

În vara acestui an, MDPLA a înștiințat beneficiarii că toate creditele bugetare erau epuizate.

Beneficiarii au fost obligați să ia măsurile necesare pentru a evita înregistrarea de arierate, așa că au sistat livrări de bunuri, prestări de servicii sau execuții de lucrări sau au continuat implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legale.

Ulterior, în baza rectificării bugetului de stat, creditele bugetare au fost suplimentate atât pentru etapa I (200 milioane lei), cât și pentru etapa a ll-a (1,8 miliarde lei) a Programului Național de Dezvoltare Locală.

Hala logistica, cu peste 6 mii mp scd, intr-un nou proiect industrial

În acest context, MDLPA a notificat beneficiarii investițiilor cu privire la reluarea transferurilor de sume.

Este de menționat faptul că pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, care le transferă sumele în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație.

Din valoarea totală alocată de 29.101.774.474 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții, în perioada 2017-2021 au fost decontate lucrări în valoare de 19.097.608.715 lei, respectiv 65% din valoarea alocată.

Programul Anghel Saligny: urmează aprobarea proiectelor în limita creditelor de angajament

Până la 8 noiembrie au fost depuse 7.545 proiecte spre finanțare prin Programul National de Investiții Anghel Saligny.

Valoarea lor se ridică la 137 miliarde de lei.

Pentru anul 2021 au fost aprobate credite de angajament în valoare de 3 miliarde lei.

În perioada următoare, urmează ca ministerul să aprobe proiecte în limita creditelor, prin ordin de ministru.

În cadrul Programului au fost depuse proiecte de către 3.147 de entități, incluzând comune, orașe, municipii și consilii județene.

Cele mai multe proiecte au fost depuse, potrivit Expert Forum, de către comune, și în termeni de sume (90 mld. lei, adică 65%), și ca număr (78%). Municipiile și orașele au depus 7% din proiecte.
14% din banii solicitați provin din proiecte depuse de consilii județene, iar 6% din banii ceruți de Municipiul București, care a depus proiecte în valoare de 8,6 miliarde de lei. Cele mai multe proiecte au fost depuse de Municipiul Hunedoara (76), urmat de Sfântu Gheorghe (CV), cu 47 și Primăria București, cu 38 de propuneri.

La nivel de comune, cele mai multe proiecte au fost depuse de către Moșnița Nouă din Timiș, cu 19 proiecte. Dar la capitolul valoare, Primăria Generală rămâne campioană, cu proiecte în valoare de 8 miliarde de lei.

Finanțarea programului se asigură din: sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, la o poziție distinctă de cheltuieli, sume din bugetele locale alocate cu această destinație și din alte surse legal constituite.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus