Oferte locuri de munca top

In ce stadiu se afla programele operationale pentru Romania

Toate cele 16 Programe Operaționale au fost deja trimise către Comisie, iar unul dintre acestea, Programul Operațional Asistență Tehnică, a fost deja aprobat, conform declarațiilor lui Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene.

Mai departe, anticipăm că până la finalul acestui an, toate vor primi avizul pozitiv al Executivului european. Un element de noutate ce va avea un impact major este descentralizarea Programului Operațional Regional, care creează premisele unei mai bune adaptări a folosirii fondurilor la nevoile regiunilor și orașelor din aceste regiuni”, a mai completat ministrul.

Pentru perioada de programare 2021-2027, România are la dispoziție 43 de miliarde de euro pentru investiții care să aducă rețele strategice de transport, spitale mai sigure, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, un mediu de afaceri competitiv, creșterea oportunităților de angajare și incluziune socială.

În vedere implementării, Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat asigură primul nivel de coordonare strategică a fondurilor europene nerambursabile 2021-2027 și are rolul de a urmări coerența intervențiilor, asigurarea complementarității și a sinergiilor în toate fazele programării și implementării programelor, precum și complementaritatea intervențiilor între programele aferente Politicii de Coeziune și Planul Național de Redresare și Reziliență.

Constructii desfiintate, de pe un teren de peste 18 ha

Comitetul este constituit ca organism interinstituţional coordonat de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și reunește reprezentanți ai autorităților publice în a căror coordonare este elaborarea și implementarea politicilor publice din domeniile relevante, precum și reprezentanții partenerilor socio-economici.

În urma procesului de selecție, la nivelul Comitetului au fost selectați să participe partenerii care au obținut punctajele cele mai mari la nivelul Programelor, cu asigurarea reprezentării echilibrate a reprezentanților partenerilor sociali, societății civile și mediului academic pe domeniile majore aferente Programelor, precum și cu luarea în considerare a unui procent de reprezentare public/privat de 55% (mediul public) și 45% (mediul privat).

Conform acestei proporții, din Comitet fac parte 31 de parteneri.

Acordul de Parteneriat 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 25 iulie 2022.

Sus