Oferte locuri de munca top

In ce stadiu este Ghidul pentru renovarea cladirilor rezidentiale si a celor publice

A început o primă etapă de pregătire a Ghidului pentru realizarea lucrărilor de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice. Acesta face parte din reforma propusă în cadrul Componentei C5 Valul Renovării din Planul Național Național de Redresare și Reziliență.

În aceste sens, Ministerul Dezvoltării va achiziționa serviciile pentru elaborarea ghidului, prin achiziție directă. Valoarea totală estimată a serviciilor este de 132.500 lei fără TVA.

Sursa de finanțare este asigurată de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului.

Ghidul de intervenții integrate va trebui să asigure armonizarea măsurilor de renovare energetică stabilite prin Strategia națională de renovare pe termen lung și Strategia UE Renovation Wave, cu măsurile de reducere a riscului seismic și cu cele referitoare la atingerea obiectivelor de calitate în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale).

Oferte reanalizate pentru un contract de iluminat public

Ghidul vizează intervențiile integrate asupra fondului construit, atât pentru clădirile rezidențiale multifamiliale, cât și pentru clădirile publice.

Criteriul de atribuire ales de MDLPA este „cel mai bun raport calitate-preț”.

Factorii de evaluare sunt experienţa profesională a experţilor şi modul de organizare a activităţilor, care reprezintă în total 60%, iar ponderea alocată factorului preţ este de 40%.

Durata contractului este de 11 luni de la data semnării lui de către ambele părți.

Oferta, constând în propunerea tehnică, propunerea financiară și alte documente solicitate, va fi întocmită în limba română și va fi transmisă prin una din următoarele modalități:

* la adresa de e-mail: anca.vasile@mdrap.ro

* în plic închis, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din Bd. Libertății  nr. 16, Latura Nord, București, Registratură (cam.3).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 19 noiembrie 2021.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus