Oferte locuri de munca top

In ce forma a fost promulgata legea privind autorizarea lucrarilor de constructii

Legislația privind autorizarea lucrărilor de construcții a fost modificată. Noua Lege nr.193/2019, promulgată de preștedintele Klaus Iohannis, a adus modificări Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (atașat forma promulgată a noii legi).

Avizele necesare pentru anumite lucrări de construcții, precum și termenul în care vor fi eliberate certificatele de urbanism, se numără printre modificările aduse de noua legislație ce urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul Florin Claudiu Roman.

Despre avize

Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situațiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:

* construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţe unifamiliale;

* construirea de anexe gospodărești;

* construirea de împrejmuiri.

Totodată, emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări:

* construirea de locuințe unifamiliale;

* construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;

* consolidări ale imobilelor existente;

* construirea de împrejmuiri;

* dezmembrări, comasări de terenuri.

De asemenea, emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesară pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu.

Emiterea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism se emite de autoritățile abilitate să autorizeze lucrările de construcții și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităţilor în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerinţelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.

Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.

Reemiterea autorizației de construire

În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.

În cazul întreruperii execuției lucrărilor pe o perioadă care depășește durata de execuție înscrisă în autorizația de construire/desființare, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai având la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.

Măsuri la nivel instituțional

Autorităţile administraţiei publice competente vor lua măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean/al primarului/Primarului general al municipiului Bucureşti şi pentru funcţionarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, condusă de arhitectul-şef şi având în componenţă personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.

În vederea gestionării procesului de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții asigură verificarea operativă privind respectarea structurii și documentațiilor depuse și restituite, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea autorizației de construire/desființare, respectiv 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism.

 

Descărcați aici forma Legii 193/2019 care aduce modificări Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Se pregateste realizarea unui nou stadion

Un nou proiect logistic va fi dezvoltat pe 12 ha, langa Bucuresti

Cat costa manopera pentru fundatii speciale

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Un comentariu;

  1. Dan said:

    Autorizatiile deja emise doar pentru construirea de locuinta unifamiliala si care au fost emise inainte de aceasta lege, odata cu aceasta lege aceste autorizatii vor deveni valabile si pentru bransarea la utilitati?

Sus