Oferte locuri de munca top

In atentia prosumatorilor: schimbari pentru comercializarea energiei electrice

Mai multe modificări vor fi aduse în ceea ce privește obligațiile ce trebuie îndeplinite în cadrul comercializării energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27kW, aparținând prosumatorilor. Aceasta conform unui proiect de ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, intrat în dezbatere publică.

Principalele modificări aduse prevăd următoarele obligații:

* stornarea de către furnizorii de energie electrică a facturilor deja emise prosumatorilor persoane juridice în perioada anterioară intrării în vigoare a prezentului ordin, în care s-a realizat regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6 punctul 4) din Lege;

* emiterea de către furnizori a facturilor de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumatorii persoane juridice în calitate de consumatori, respectiv de către prosumatorii persoane juridice a facturilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, în perioada prevăzută în facturile de energie electrică care au fost stornate;

* realizarea de către furnizorii de energie electrică a compensării între facturile emise.

Anterior, ANRE a emis în luna decembrie a anului 2018 cadrul de reglementare aferent prosumatorilor având în vedere realizarea regularizării între valoarea energiei electrice livrate de un prosumator şi valoarea energiei electrice consumate din reţea de prosumatorul respectiv în factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică cu care respectivul prosumator a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, indiferent dacă prosumatorul este persoană fizică sau juridică.

Având în vedere aspectele semnalate ANRE de către unii furnizori de energie electrică, referitoare la obligația persoanelor juridice de a emite facturi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, ANRE a elaborat un proiect de ordin în luna aprilie a acestui an, ce avea în vedere modificarea regulilor aplicabile prosumatorilor persoane juridice la regularizarea financiară între energia electrică livrată în reţeaua electrică şi cea consumată din rețeaua electrică. Modificările enumerate mai sus au fost aduse acestui proiect de ordine

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

V-ar mai putea interesa:

Peste 93 mil euro, bani europeni, pentru panouri fotovoltaice

 

 

 

 

Citiți și:

Centru medical de excelenta, in pregatire in Capitala

Proiect de lux, in zona selecta a Capitalei

Cladire cu functiuni mixte, propusa in zona centrala a Capitalei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus