Oferte locuri de munca top

Imprumut pentru construirea de spitale, de circa 230 mil euro

O etapă preliminară pentru contractarea unui împrumut de circa 230 milioane euro necesar realizării de investiții în sectorul sanitar va fi aprobată azi de Guvern.

Proiectele de investiții propuse sunt în diferite faze, fie de pregătire și aprobare a indicatorilor tehnico-economici, fie în faza de execuție și se estimează că vor fi finalizate până în anul 2026.

În baza acestui memorandum, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării vor putea transmite cererea de finanţare către Banca Europeană de Investiții, urmând a fi parcurse etapele pentru negocierea, semnarea și aprobarea contractelor de finanțare.

Costul total al acestor investiții este aproximativ 292 milioane euro, din care costul eligibil BEI este de 235 milioane euro.

În aceste condiții, este propusă contractarea de la BEI a unei asistențe financiare rambursabile de până la 229 milioane euro, diferenţa constituind contribuţia României la realizarea investițiilor respective. Aceasta va fi asigurată din sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul MDLPA, bugetele locale și/sau din fonduri nerambursabile, după caz.

Din discuțiile premergătoare cu BEI a rezultat că un prim împrumut ar putea avea o valoare de până la 87 milioane euro, iar cel de-al doilea împrumut ar putea avea o valoare de până la 142 milioane euro.

Oferta reevaluata pentru modernizarea a 40 km DJ

Elementele legate de costul proiectelor, graficul de implementare, efectuarea tragerilor din împrumut, aranjamentele instituționale, aspecte legate de monitorizare și raportare vor fi analizate și clarificate cu finanțatorul pe perioada de pregătire, respectiv de evaluare a cererii de finanțare. Aceste elemente vor fi concretizate ulterior în contractul de finanțare transmis de bancă pentru negociere.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus