Oferte locuri de munca top

Imprumut de peste 14 mil euro pentru investitii in apa si apa uzata

Un împrumut în valoare de până la 14,2 milioane de euro va fi contractat de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) de către Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila.

Împrumutul va fi utilizat pentru a cofinanța alături de fondurile UE, investiții în apă și apă uzată în cadrul Programului relevant de infrastructură al UE în România.

Proiectul va permite CUP Dunărea Brăila pe de o parte să extindă rețeaua și serviciile de apă și apă uzată în regiune și, pe de altă parte, să îndeplinească conformitatea cu standardele UE relevante pentru apă și apă uzată în zonă.

Lucrările propuse constau în foraje și extinderea conductelor de alimentare cu apă și canalizare.

Impactul tranziției proiectului derivă din calitățile „verde” și „rezistent” prin:

* Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și epurare a apelor uzate, vizând respectarea standardelor UE și extinderea acoperirii CUP Dunărea Brăila.

* Politica tarifară a apei și introducerea unor practici de gestionare a activelor pe termen lung.

BERD va ajuta compania să atingă standarde mai înalte și să sporească conformitatea cu reglementările UE, inclusiv îmbunătățirea cunoștințelor, inovarea și consolidarea capacităților și adoptarea standardelor de gen și/sau a planurilor de acțiune pentru

Verificarea antecedentelor de mediu și socială pentru Proiect a fost efectuată de consultanți independenți și a inclus o revizuire a documentației existente și a planului de investiții constând din documente de aplicare a Fondului de Coeziune al UE (inclusiv Studiul de Fezabilitate) și documente depuse la autorităților (procedura EIM) și stadiul aprobărilor și comentariilor primite.

În general, proiectul este evaluat a avea un impact pozitiv asupra siturilor Natura 2000 prin reducerea deversărilor neplanificate de ape uzate în ecosistemele acvatice.

Cu toate acestea, măsurile de protecție a siturilor Natura 2000 urmează să fie incluse în Planul de management de mediu („PME”), iar clientul se va asigura că există expertiză în materie de biodiversitate pentru a supraveghea lucrările în imediata apropiere a tuturor zonelor Natura 2000.

Nu va exista nicio relocare involuntară a așezărilor formale, expropriere/achiziție de teren privat sau vreo utilizare cunoscută a terenurilor ocupate în prezent legate de activitățile proiectului. Toate terenurile propuse pentru Proiect sunt terenuri publice.

În unele cazuri, va fi necesar acces temporar la terenuri private pentru reabilitarea și extinderea conductelor de apă și apă uzată.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus