Solplanet x AeroFix

Imprumut de la stat pentru cofinantarea proiectelor europene de catre UAT-uri

Au intrat în vigoare mai multe modificări ale normelor de acordare și derulare a împrumuturilor unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Astfel, UAT-urile pot solicita, până la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Împrumuturile vor fi realizate în limita sumei de 1 miliard de lei, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, care trebuie să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2023.

Valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială este de:

* 3 milioane lei pentru comune;

* 4 milioane lei pentru orașe;

* 8 milioane lei pentru municipii, altele decât cele reședință de județ;

* 15 milioane lei pentru municipii reședință de județ și sectoarele municipiului București;

* 15milioane lei pentru județe.

Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate pentru cheltuielile aflate în sarcina:

* unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local;

* asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Interes mare si pentru contracte rutiere mai mici

În cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, implementate de asociația de dezvoltare intercomunitară, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială care are calitatea de membru în asociația respectivă și contractează împrumutul va solicita asociației de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuție, situația privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Asociația de dezvoltare intercomunitară va transmite membrilor, în baza unei solicitări, partea de contribuție a fiecăruia, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus