Oferte locuri de munca top

Impozitul pe profit: noile prevederi propuse de Guvern

Proiectul Legii privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung stabilește mai multe modificări legate de impozitul pe profit.

Acest proiect este în consultare publică timp de zece zile.

Impozitul minim

Se instituie un impozit minim pe cifra de afaceri pentru situația în care impozitul pe profit este mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Acesta se datorează în situația în care contribuabilul înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro și care în anul de calcul determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

Regulile sunt stabilite și pentru cazul în care contribuabilul raportează pierdere fiscală sau nu datorează impozit pe profit deoarece se află în perioada de recuperare a pierderii fiscale.

Impozitul suplimentar

În cazul instituțiilor de credit, impozitul suplimentar este un impozit calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri, care cuprinde: venituri din dobânzi; din dividende; din taxe şi comisioane; etc.

Impozitului minim/ impozitul suplimentar pe cifra de afaceri se datorează începând cu data de 1 ianuarie 2024 iar pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic prevederile se aplică începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz.

Concurenta mare pentru un contract de circa 36 mil euro

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se reglementează două cote de impozitare, în funcție de veniturile realizate și natura activităților desfășurate:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană. Cotele de impozitare, menționate mai sus, aplicabile veniturilor microîntreprinderilor se reglementează începând cu data de 1 ianuarie 2024.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus