Solplanet x AeroFix

Impozitul pe constructiile noi sa fie platit de cumparator, nu de dezvoltator

Amânarea în anumite condiții a plății de către dezvoltatorii imobiliari a impozitului pe construcțiile noi a fost propusă de un grup de parlamentari AUR.

Aceștia consideră că plata impozitului pe clădiri de către dezvoltatorii imobiliari imediat după efectuarea recepției nu este o cheltuială cu caracter economic, deoarece în cazul construcțiilor noi de locuințe, beneficiarul real este viitorul proprietar, care la momentul transferului de proprietate ar trebui în mod firesc să-și asume valoarea impozitului pe locuință.

Este ”impetuos necesar”, consideră inițiatorii noului proiect legislativ, ca legislația să vină în ajutorul dezvoltatorilor imobiliari prin crearea de facilități fiscale, respectiv prin scutirea de impozitul pe construcții noi, pe o perioadă determinată, respectiv până la 31 decembrie a anului următor celui în care s-a efectuat recepția clădirii.

Inițiatorii apreciază că perioada cuprinsă între data procesului verbal de recepție și data de 31 decembrie a anului următor celui în care s-a efectuat recepția clădirii este o ”perioadă rezonabilă” în care clădirea respectivă va fi vândută către proprietarul final, care va plăti impozitul pe clădire.

Scutirile de la plata impozitului se aplică deja dealerilor de autovehicule second-hand, respectiv pentru autovehicule care sunt înregistrate ca stoc de marfă și nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing.

La momentul actual, impozitul pe construcțiile rezidențiale se calculează prin aplicarea unei cote de cuprinse între 0,08% și 0,2%, avându-se în vedere anumiți indicatori. Pentru clădirile nerezidențiale impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3%.

Prevederile sunt propuse să intre în vigoare la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Propunerea legislativă

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se modifică astfel:

La art. 456 alin (1) după litera y) se introduce o nouă literă cu următorul cuprins:

  1. z) clădirile finalizate și recepționate, destinate vânzării sau recepționate ca stoc de marfă, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în folosul propriu al operatorului economic sau al persoanei fizice, să nu fie închiriate, date în folosință cu titlul gratuit sau folosite în alt scop decât cel al deținerii ca stoc de marfă sau al vânzării. Scutirea de impozit se aplică de la data recepției clădirii până la data de 31 decembrie a anului fiscal următor.

La art. 464 alin 1) după litera s) se introduce o nouă literă:

  1. t) terenul aferent clădirilor finalizate și recepționate, destinate vânzării sau recepționate ca stoc de marfă, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în folosul propriu al operatorului economic sau persoanei fizice, să nu fie închiriate, date în folosință cu titlu gratuit sau folosite în alt scop decât cel al deținerii ca stoc de marfă sau al vânzării. Scutirea de impozit se aplică de la data recepției clădirii până la data de 31 decembrie a anului fiscal următor.

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus