Oferte locuri de munca top

Impozitarea cladirilor pentru care nu se poate determina valoarea

Modul de calcul al impozitului aplicabil clădirilor nerezidențiale pentru care nu se poate determina valoarea clădirii în cauză este propus să fie modificat.

În prezent, pentru astfel de clădiri care nu au fost dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, calculul impozitului se face prin aplicarea unei cote cuprinsă între 0,2% și 1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de evaluare.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calcultată, impozitul se calculează prin aplicare cotei de 2% asupra valorii impozabile determinată conform prevederilor referitoare la clădirile rezidențiale.

Într-o nouă propunere legislativă, mai mulți deputați și senatori susțin că, ținând cont de faptul că termenul de 5 ani este unul mare, în mod rezonabil pot apărea omisiuni ale proprietarilor în depunerea diligențelor necesare pentru efectuarea raportului de evaluare a clădirii. Astfel încât nu se impune „sancționarea“ acestora pentru pasivitatea lor, prin impozitarea clădirilor nerezidențiale pe care le au în proprietate cu o cota de 2% la calculul impozitului asupra clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, respectiv cu o cotă de 5%, în cazul clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Conform propunerii înaintate în Senat, Codul Fiscal ar urma să fie modificat.

Mai exact, în cazul în care valoarea clădirilor nerezidențiale nu poate fi calculată conform legii, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost înştiinţat de către organul fiscal local, despre faptul că nu se poate determina valoarea clădirii.
Termenul până la care trebuie efectuată însţiinţarea este începutul anului pentru care se va aplica cota de 2%. În lipsa înştiinţării, proprietarul nu datorează nicio diferență de taxă.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost înştiinţat de către organul fiscal local, despre faptul că deţine în proprietate o clădire ce nu a fost reevaluată.

În situația în care organul fiscal local nu îndeplinește obligația de înștiințare, astfel cum aceasta va fi detaliată din punct de vedere procedural şi prin Hotârarea Guvernului de modificare a normelor metodologice a Codului Fiscal, proprietarul clădirii va datora impozitul la valoarea reflectată în ultimul raport de evaluare depus de acesta.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus