Solplanet x AeroFix

Impozitarea cladirilor cu destinatie mixta va fi modificata

Două modificări au fost propuse de către deputați în ceea ce privește impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. Aceasta în urma amendamentelor aduse proiectului de lege ce are ca obiectiv simplificarea impozitării de acestui tip.

Mai exact, Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaților a propus spre adoptare proiectul de lege, aducând și două amendamente.

Astfel, în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul va fi compus din:

* impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial. Conform legii, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

* impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică. Va fi aplicată o cotă cuprinsă între 0,2 – 1,3% asupra valorii impozabile stabilite pentru clădirea rezidențială. În acest caz, pentru stabilirea valorii nu va mai fi necesară depunerea de documente.

Până în prezent, proiectul de lege a primit numai avize favorabile.

Inițiatorii arată că atunci când suprafețele sunt delimitare contractual, cu scop mixt, determinarea impozitului se face prin depunerea la autoritatea locală a unui raport de evaluare al unui evaluator autorizat ANEVAR ce trebuie refăcut și redepus la fiecare cinci ani. În practică, s-au întâlnit cazuri în care delimitarea nu putea fi făcută de către evaluator, astfel proprietarii fiind obligați să declare întreaga suprafață în regim de impozitare nerezidențială. Această situație s-a regăsit ulteiror în prețul perceput pentru chiria persoanei juridice, mai susțin deputații.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus