Oferte locuri de munca top

Importante clarificari in achizitiile publice

Normele de aplicare a Ordonanței de Guvern ce a modificat legile achizițiilor publice vor fi săptămâna viitoare pe agenda ședinței de Guvern. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a prezentat aseară o serie de prevederi din viitoarele norme.

O modificare importantă în noua legislație vizează controversatul criteriu de atribuire a contractelor publice după “cel mai scăzut preţ”. Astfel, pentru contracte de furnizare produse sau prestare şi servicii, în valoare de peste 648.288 de lei, precum şi pentru contracte de execuție lucrări de peste 24.977 mii lei se vor folosi criteriile “cel mai bun raport calitate – preţ” şi “cel mai bun raport calitate – cost”. Sub aceste plafoane se poate merge şi pe preţul cel mai scăzut, a precizat ministrul Teodorovici.

La fel de important, s-a limitat numărul solicitărilor de clarificare. Astfel vor fi numai două momente în care autoritatea contractantă va răspunde pieţei, în sensul de a clarifica acele întrebări ridicate de posibilii ofertanţi şi nu de fiecare dată. Ministrul Teodorovici spune că s-a decis să fie două momente în care, efectiv, autoritatea contractantă să răspundă pieței pentru eventuale clarificări, într-un mod consolidat.

În actuala legislație există un exces de reglementare pe tot ce înseamnă procedura naţională sub pragurile valorice pe care directiva europeană le menţionează. Ministrul Teodorovici a dat ca exemplu HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru pentru studiile de fezabilitate. El a spuns că erau multe acte normative cu prevederi diferite care duceau într-un final la stopare și, chiar, la concluzii neplăcute din partea structurilor care verificau, care auditau, fie naţionale, fie la nivel european. Erau foarte multe întârzieri în evaluarea ofertelor şi mai ales în desemnarea câştigătorilor. Fiind personal redus în cadrul structurii centrale de achiziţii publice, acesta nu neputea să fie prezent, aşa cum spunea legea, la toate procedurile de achiziţie publică. Situația ducea la încetinirea nejustificată a acestor etape de evaluare. De aceea rolul Agenţiei Naţionale a fost simplificat şi nu mai este această obligaţie, de a fi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice prezent la fiecare etapă, spune Teodorovici.

Noua legislație va clarifica şi condiţiile în care pot fi modificate contractele de achiziţii publice fără să fie nevoie să fie reluat procesul de atribuire.

Erau situaţii în care, din motive obiective, apărea nevoia să fie extinsă o anumită lucrare de infrastructură, iar autoritatea contractantă era obligată să reia procedura de achiziţie publică. Astfel dura foarte mult realizarea proiectului, apăreau blocaje, constructorul contractat pentru lucrarea iniţială trebuia să aştepte. Noua legislație permite extinderea contractului iniţial fără să mai existe obligația reluării întregului proces de la momentul zero.

În cazul urgențelor, noul act normativ permite să fie ales constructorul care să facă lucrarea respectivă şi, în paralel, să se deruleze procedura de atribuire a contractului, a afirmat Eugen Teodorovici: “în sensul că se aduce contractorul, se face lucrarea respectivă şi în paralel se derulează procedura de atribuire a contractului”.

El justifică această prevedere prin faptul că sunt situaţii care necesită o abordare rapidă, urgentă pentru a soluţiona, a rezolva, a remedia anumite probleme cauzate de exemplu de calamităţi naturale. Sunt anumite proiecte de infrastructură care sunt obligatoriu a fi remediate imediat pentru a asigura accesul populației dintr-o anumită zonă sau a evita izolarea anumitor comunități locale.

Modificări sunt și pe tema garanţiilor de bună execuţie. Constructorii au protestat vizavi de eliminarea asigurărilor. Dar, Eugen Teodorovici spune că au fost foarte multe situaţii în care autorităţile contractante nu au putut să execute polițele de asigurare pentru acei contractori care nu şi-au respectat obligaţiile contractuale.

“Acceptăm polița de asigurare pentru garanția de participare, dar pentru partea de execuție se va solicita în continuare garanția, pentru ca lucrurile să se îndrepte. Iar atunci când practica, poate, se va schimba, poate fi o discuţie ca şi polița de asigurare să reprezinte un instrument care să fie acceptat în acest proces de achiziție publică, inclusiv pentru partea de execuție de lucrări “, a declarat Teodorovici.

O altă modificare importantă este acceptarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și a companiilor care au obligaţii fiscale neonorate sub 10.000 de lei.

Erau situaţii când companii, şi mai ales cele româneşti, care aveau restanțe sau obligaţii fiscale neonorate faţă de stat, și nu puteau să participe la licitații.

De asemenea, Eugen Teodorovici a spus că anunțarea, la fiecare etapă procedurală, a rezultatului procesului de achiziție publică ducea la contestații. Ceea ce permitea firmelor să conteste rezultatele etapelor intermediare. Prin noua legislație “vom comunica la final rezultatul atribuirii, astfel încât să fie un singur moment la care, dacă cineva dorește să-şi susțină dreptul poate să atace la structurile pe care noi, ca şi stat, le-am lăsat ca şi căi de atac, şi anume Consiliul Naţional de Contestații şi instanța”, a declarat Teodorovici.

Tot pentru a descuraja contestațiile nejustificate noua legislație introduce cauţiunea şi taxa pentru depunerea plângerii.

Cauțiunea se percepe la momentul la care se face contestația la Consiliul Naţional de Soluționare a Contestațiilor. Are pragul valoric de 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 880.000 de lei.

Pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel se percepe o taxă de 2% din valoarea estimată a contractului pentru valori până în 100 de milioane de lei şi de 2 milioane de lei plus 1% din ce depășește 100 de milioane de lei.

Este eliminat controlul dublu

Noua legislație nominalizează Curtea de Conturi ca fiind structura ce realizează controlul modului în care s-a derulat achiziţia publică. Astfel, spune Teodorovici se elimină controlul dublu, până în prezent obligatoriu, adică şi al Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice, dar şi al Curţii de Conturi a României.

Curtea de Conturi este cea care va realiza controlul ex-post, după momentul la care s-a atribuit contractul de achiziţie publică.

 

Participati la evenimentul organizat de ARENA Constructiilor, joi 7 iunie, la Bucuresti !

 

Citiți și:

Modificari in documentatia unui proiect rutier de peste 460 mil euro

Cine va face, de peste 44 mil euro, lucrari de apa si canalizare

Proiecte de modernizare a drumurilor, aprobate recent

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 3/ mai 2018

Sus