Oferte locuri de munca top

Importanţa investigării geotehnice a terenului de fundare

art 3

www.saidel.ro

La proiectarea construcţiilor uzuale, studiul geotehnic este adesea privit doar ca o formalitate, care trebuie rezolvată împreună cu celelalte avize pentru începerea proiectării. Se urmăreşte aşadar reducerea costurilor legate de studiu, fără a se lua în calcul riscul geotehnic şi implicaţiile asupra costului edificării construcţiei.

Riscul geotehnic depinde de două categorii de factori: pe de o parte, cei legaţi de teren şi apa subterană, iar pe de altă parte, factorii legaţi de structură şi de vecinătăţile acesteia.

Condiţiile geotehnice care impun o atentă investigare a terenului de fundare sunt:

n pământuri loessoide sensibile la umezire, care prezintă tasări semnificative de natură să producă degradări structurale substanţiale;

n pământuri contractile, care prezintă umflări şi contracţii mari la variaţiile de umiditate;

n nisipuri fine uniforme susceptibile la lichefiere, caracterizate de deformaţii mari, uneori cu caracter catastrofal, produse de încărcările seismice;

n pământuri foarte compresibile: argiloase şi prăfoase de consistenţă redusă, turba, nisipurile afânate, umpluturile neconsolidate;

n terenuri în pantă cu potenţial de alunecare.

În plus faţă de natura terenului de fundare, un aspect deosebit de important pentru viitoarea construcţie îl reprezintă prezenţa în vecinătate – uneori chiar la calcan – a unor clădiri, deoarece realizarea excavaţiilor, a epuizmentelor şi a lucrărilor de fundaţii pot produce degradări ale construcţiilor şi reţelelor îngropate aflate în vecinătate.

Nivelul apei subterane în amplasament, în cazul în care baza excavaţiei se apropie de acesta, trebuie înregistrat pe o perioadă mai lungă de timp şi realizate teste de pompare.

Toate situaţiile enumerate impun o investigare atentă, deoarece au implicaţii majore asupra siguranţei şi costului soluţiei de fundare şi implicit asupra costului întregii investiţii.

De asemenea, alegerea unui birou de proiectare cu experienţă geotehnică şi structurală poate aduce beneficii atât economice cât şi din punctul de vedere al siguranţei noii construcţii.

Se recomandă efectuarea de investigaţii geotehnice preliminare, chiar înainte de achiziţionarea terenului. Aceste investigaţii constau în mod uzual în foraje geotehnice şi teste de penetrare in situ, completate cu informaţii obţinute şi din investigaţii geotehnice realizate în apropiere, documentare, inspecţie pe teren.

Numai o temă de studiu geotehnic adaptată la specificul geotehnic al amplasamentului şi la cerinţele structurii ce urmează a se realiza poate asigura premisele unei proiectări sigure şi economice a structurii şi a sistemului de fundare. Tema studiului geotehnic, elaborată de proiectant, trebuie să cuprindă încadrarea preliminară într-o categorie geotehnică, numărul punctelor de investigare şi amplasarea lor în plan, stabilirea adâncimii de investigare, furnizarea de date privind construcţia proiectată, exigenţele privind modul de realizare a investigaţiilor in situ şi a testelor de laborator.

Toate aceste determinări implică un cost care poate fi considerat ridicat faţă de costurile asociate studiilor geotehnice “formale”. În schimb, costurile de remediere a degradărilor apărute la structuri, prin neadaptarea soluţiilor de fundare la condiţiile din teren, depăşesc semnificativ costurile unei investigaţii geotehnice corecte.

nhttp://www.saidel.ro/

freepdf-click aici pentru a descarca documentul pdf

Sus