Oferte locuri de munca top

Implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice

Condițiile-cadru pentru întocmirea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național (calendar de implementare a SMI) au fost stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Totodată, ANRE a stabilit și planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice (planuri de implementare a SMI) propuse de OD pentru zonele de concesiune a distribuției de energie electrică.

Prevederile se aplică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică și utilizatorilor racordați la rețelele electrice de joasă tensiune, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

Condițiile tehnice și cerințele privind măsurarea energiei electrice la celelalte niveluri de tensiune sunt prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordinul președintelui ANRE.

Astfel, planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se întocmesc de către OD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Bottom of Form AcestAAskiddkksjdshdsdjnAceste planuri cuprind: valorile investițiilor necesare, sursele de finanțare aferente, numărul de utilizatori care sunt integrați în SMI și procentul aferent din numărul total de utilizatori din zona de concesiune, defalcate anual.

În cadrul planurilor de implementare a SMI urmează să se integreze numai contoare, concentratoare de date și aparate, dispozitive și echipamente auxiliare care sunt conforme prescripțiilor standardelor deschise și standardelor armonizate aplicabile domeniului din care acestea fac parte, valabile în România și în cadrul Uniunii Europene.

De asemenea, OD au obligația să asigure condiții de interoperabilitate, astfel încât procesele de schimbare a furnizorului și de transfer al datelor de măsurare către clienții finali/producători, furnizori și alți utilizatori de date de măsurare să se efectueze fără costuri suplimentare generate de rezolvarea ulterioară a unor probleme de incompatibilitate.

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 3 hectare pentru dezvoltare rezidentiala

40 mil euro pentru centura unui municipiu

Un judet investeste peste 20 mil lei pentru reabilitarea drumurilor

 

Cine va moderniza un drum de peste 27 km

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.7/oct 2018

01

Sus