Solplanet x AeroFix

IMPACT lansează a patra etapă a Ansamblului Salcâmilor

p1014

Ansamblul Salcâmilor

Societatea IMPACT a încheiat în data de 29 iulie 2015 un contract de antrepriză lucrări cu firma DEVBON SRL. Contractul prevede executarea lucrărilor de construire pentru locuințe colective, respectiv opt imobile, cu regim de înălțime P+5E, inclusiv instalațiile interioare aferente, amplasate în str. Drumul Pădurea Neagră, nr. 19-85, sector 1, București, etapa a IV-a a Ansamblului Salcâmilor.

Valoarea contractului este de 2.974.678 euro+TVA, valoarea manoperelor prestate de către antreprenorul general, a materialelor și materialelor mici puse în operă, la care se adaugă cota de antrepriză generală, respectiv 460.736 euro+TVA.

În cazul în care antreprenorul nu finalizează lucrările din culpa sa, până la termenele finale ale lucrărilor stabilite conform contractului, acesta se obligă să acopere integral prejudiciul real cauzat beneficiarului ca urmare a întârzierii lucrărilor.

Antreprenorul va plăti sau beneficiarul va reține, cu titlul de daune, din plățile scadente sau care vor deveni scadente, convenite prin contrcat, o penalitate fixă pentru fiecare zi de întârziere.

În cazul nerespectării prevederilor contractului referitoare la calitatea lucrărilor, antreprenorul va plăti o penalitate pentru fiecare zi de întârziere față de termenele stabilite de comun acord până la remedierea lucrării respective.

Plata facturilor se realizează în termen de maxim 7 zile de la data emiterii.

Sus