Oferte locuri de munca top

IMM-uri vor primi minim 500 mii lei pentru investitii

Întreprinderile mici și mijlocii vor putea accesa o finanțare de minim 500 mii lei pentru susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, precum și încurajarea digitalizării proceselor de producție și folosirea tehnologiilor verzi nepoluante.

Aceasta potrivit unui nou program național, al cărui proiect a intrat în consultare publică.

Perioada de implementare a programului este 2023 – 2027 (5 ani), bugetul estimat pentru implementarea măsurii în anul curent fiind de 52.835.000 lei. Numărul estimat de beneficiari este de 500 în anul 2023.

Printre industriile vizate se numără industria metalurgică, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția fabricării armamentului și muniției), precum și alte activități industriale.

Creditul pentru investiții eligibile acordat prin program este de minim 500 mii lei, din care maxim 100 mii lei ajutor nerambursabil primă de capital, pentru diminuarea și reeșalonarea creditului.

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

* echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

* echipamente/tehnologii/soluții/ sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, pentru a desfășura activitatea pentru care solicită finanțare;

* tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc.  de colectare, reciclare, reutilizare (achiziționare și instalare)  care vizează productivitatea întreprinderii;

* echipamente digitale/tehnologii/soluții/sisteme/aplicații (achiziționare și instalare) cu impact asupra economisirii de resurse/productivității întreprinderii – vizează productivitatea întreprinderii;

* pachet digital.

Nou centru comercial, autorizat intr-un municipiu

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus