Solplanet x AeroFix

IMM: finantare pentru spatii de productie, prestari servicii si depozitare

A fost propus un nou program național de finanțare, prin care va fi oferită finanțare de maxim 12,5 milioane lei per proiect.

Programul Invest-Patriot a fost propus de mai mulți parlamentari PNL pentru sprijinirea micilor întreprinzători locali.

Acesta ar urma să finanțeze construirea, dezvoltarea și modernizarea spațiilor de producție, prestări de servicii și depozitare, de către UAT-uri.

Suma minimă care va putea fi alocată unui proiect în cadrul acestui program este de 2,5 milioane lei, iar suma maximă este de 12,5 milioane lei.

Bugetul total al programului va fi unul multinual, între anii 2024 și 2030, în cuantum de 2,5 miliarde lei pe an.

Propunerea legislativă urmărește promovarea și sprijnirea sectoarelor de producție, prestări de servicii și de depozitare pentru întreprinzătorii locali, prin acordarea de finanțări pentru înființarea de spații specializate. Acestea vor contribui la stimularea investițiilor, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității întreprinderilor.

Finanțarea favorizează implementarea de tehnologii moderne și sustenabile în procesul de producție și de depozitare, în vederea creșterii eficienței și a reducerii impactului asupra mediului.

Spatii de aproape 5 mii mp sc, proiect al unei firme de constructii

Finanțarea va fi furnizată prin intermediul unui mecanism de granturi competitive. Solicitantul va trebui să prezinte o Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții (DALI) sau Studiu de Fezabilitate (SF), care să evidențieze scopul proiectului, costurile de construcție, de modernizare sau de extindere a spațiilor de producție, de depozitare și de prestări servicii.

În cazul în care proiectul nu este finalizat în termenul stabilit prin acordul de finanțare, solicitatantul poate fi obligat să returneze sumele deja primite.

UAT-urile care vor aplica pentru finanțare trebuie să depună un dosar de solicitare în care să includă toate documentele necesare. Dosarul de solicitare va conține: planul strategic de dezvoltare, justificarea necesității finanțării, detaliile despre implementarea și gestionarea proiectului și orice alte documente solicitate în cadrul ghidului de aplicare. Decizia de finanțare este luată de către comitetul de evaluare și este comunicată fiecărui solicitant în parte.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus