Oferte locuri de munca top

Iluminatul public in Capitala va fi coordonat de o asociatie intercomunitara

Primăria Municipiului București va înființa Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public. Unul dintre obiectivele asociației este acela de a reabilita și moderniza infrastructura de iluminat public existentă.

Alte obiective importante ale asociației sunt:

* să elaboreze și să aprobe Caietele de sarcini și Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din cadrul Asociației,

* să elibereze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractelor de servicii publice și

* să stabilească criteriile de selecție a operatorilor, dar și să încheie contractele cu aceștia, etc.

Un alt obiectiv este elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din cadrul asociației.

Edilii doresc astfel “îmbunătățirea iluminatului public prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciului de iluminat public de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre”.

Asociația se constituie pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de iluminat public din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv realizat pe aria de acțiune a asociațiilor.

Asociația va delega gestiunea serviciului de iluminat public, transferat în responsabilitatea ei, inclusiv de administrare și exploatare a bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale membre care alcătuiesc sistemele de utilități publice aferente acestuia.

Tarifele practicate vor trebui să respecte limitele de suportabilitate ale populației, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru înființarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă unor activități ale serviciului de iluminat public.

Patrimoniul inițial al Asociației va fi de 2.000 RON, constituit din contribuția în numerar sau virament bancar a Asociaților.

 

Citiți și:

Un mare constructor va face blocuri cu 13 niveluri

Peste 100 de case vor fi construite pe un teren de 5 ha

Dupa ansamblul de case, va urma o dezvoltare logistica pe 4 hectare

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus