Oferte locuri de munca top

Iluminatul artificial din cladiri: noi reguli pentru proiectare si executare

Noi reglementări tehnice privind proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri vor intra in vigoare la mijlocul lunii martie.

Acestea modifică și completează normativul actual.

Noile prevederi se aplică la proiectarea, executarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de iluminat din construcțiile civile, industriale (de producție, depozitare etc.), precum și producătorilor de surse și corpuri de iluminat.

Prin proiectarea sistemelor de iluminat se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la cerințele fundamentale de calitate:

a) rezistență mecanică și stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

e) protecție împotriva zgomotului;

f) economie de energie și izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Blocuri cu inaltime medie si mare, autorizate

Noile reglementări nu se aplică obiectivelor sau proiectelor de investiții:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

e) pentru care a fost aprobată finanțarea.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Cladire rezidentiala cu 12 niveluri, autorizata

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus