Oferte locuri de munca top

Iluminat public: schimbari in regulile de finantare

Acordarea de fonduri pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de iluminat public se va face după reguli modificate.

Modificările și completările aduse Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public au intrat în vigoare prin publicarea lor în Monitorul Oficial.

Astfel, cererile de decontare se depun la sediul Autorității sau prin intermediul poștei electronice.

Ulterior verificării conformității documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul Autorității va efectua o vizită la amplasamentele pe care s-a modernizat și/sau s-a extins sistemul de iluminat și se va întocmi o notă de control.

Efectuarea vizitelor se realizează prin eșantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanțare, care urmează a fi stabilit în baza unor indicatori (criterii) prin reglementări/ proceduri interne ale Autorității.

Beneficiarul finanțării depune la sediul Autorității sau prin intermediul poștei electronice cereri de decontare însoțite de o listă de documente obligatorii. Între acestea au fost incluse și documente care atestă achitarea integrală a facturilor finanțate la cererea de decontare anterioară (extrase de cont cu viza instituției financiare însoțite de ordine de plată).

La ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate dovada achitării sumei finanțate, precum și a contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.

De asemenea, va fi depus și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru proiectele care necesită emiterea autorizației de construire.

Documentele transmise prin intermediul poștei electronice vor fi certificate «conform cu originalul» de către beneficiar.

Prima cerere de decontare se va depune în maximum 6 luni de la data semnării contractului.

În cadrul contractului, Beneficiarul poate depune la sediul Autorității sau prin intermediul poștei electronice maximum 3 cereri de decontare.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus