Oferte locuri de munca top

Iluminat public cu LED-uri pentru circa 700 de localitati, din fonduri europene

Înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED va putea fi finanțată din fonduri europene în circa 700 de localități din țară.

De asemenea, vor putea fi achiziţionate şi instalate sistemele de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii.

Aceasta printr-un nou program destinat iluminatului ecologic în orașele și comunele din țară ce va fi lansat anul acesta de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Programul este multianual, iar bugetul stabilit pentru 2020 este de 384 milioane lei.

Conform programului, localitățile cu până la 4000 de locuitori pot primi până la 500.000 de lei pentru un astfel de proiect, în timp ce cele cu peste 4000 de locuitori pot accesa prin AFM suma de 1.000.000 de lei.

„În plină pandemie de coronavirus, vrem ca o parte din fondurile AFM să intre direct în  economia României prin programe care să o sprijine. Programul de iluminat public stradal va reduce cu până la 40% consumul de energie electrică din fiecare oraș din România.(…). Bugetul alocat pentru 2020 va permite ca circa 700 de localități din România să pornească aceste investiții și să beneficieze de o susținere financiară de maximum 90% pentru proiecte de eficientizare energetică a iluminatului public”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ghidul de Finanțare al programului a fost supus consultării publice. După încheierea acestei perioade, vor fi analizate toate observațiile și propunerile primite, urmând ca varianta finală a ghidului de finanțare să fie publicată în Monitorul Oficial al României. Ulterior publicării ghidului, va fi organizată sesiunea de finanțare, iar UAT-urile vor putea depune documentațiile, în vederea participării în program.

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu.

Potrivit Ghidului de finanțare, sunt considerate eligibile următoarele:

a) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.

b) cheltuieli cu consultanța sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.

c) cheltuielile pentru investiţia de bază: achiziţionarea și instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată; achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție;

d) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

 

Descarcati aici Ghidul de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

 

 

 

 

 

Citiți și:

Dupa Paste se stabileste cand incepe constructia unor noi locuinte

Betoane: ”Se simte o modificare a comenzilor”

8 mil euro, din bugetul local, pentru un drum de acces

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus